DJI 0026
Foto: Pumpeslusen i Aabenraa blev lige akkurat klar inden stormfloden i oktober. Foto: MEKS (for Brand & Redning Sønderjylland)

Vandsektoren arbejder for at opnå en klimaneutral drift i 2030. Her bliver data fra målere og sensorer brugt flittigt til at operere så energieffektivt som muligt til gavn for klima, miljø og vandkunderne.

Vandselskaberne i Danmark udnytter i stigende grad data til at øge effektiviteten, mindske påvirkning af miljø og klima, og som et solidt grundlag for investeringer.

I decembernummeret af DANSKVAND, DANVAs branchemagasin, er der netop stillet skarpt på de værdifulde data, som både fremmer sektorens grønne omstilling og robuste investeringer.

Vandsektoren er desuden kendetegnet ved deling af viden og ikke mindst data, hvilket styrker både det enkelte vandselskab men i høj grad også den samlede sektor over for myndigheder og lovgivere.

“I DANVA er tal og data et helt grundlæggende fundament for foreningen, fordi det giver os mulighed for at bistå medlemmerne på højeste niveau og samtidig samarbejde med myndigheder og lovgivere om rammer og vilkår for vandet. Den der ejer sine tal, har magt over situationen, og vandselskaberne ligger på det punkt hele tiden i front, fordi de tal og data, der understøtter deres præstationer, er opdaterede,” siger Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA, i sin leder i DANSKVAND.

Data på vejen mod klimaneutral drift

Danske vandselskaber udnytter i stigende grad muligheder for datadrevet optimering af de energikrævende processer på eksempelvis renseanlæg. I Favrskov Forsyning går man skridtet videre og vil foruden at indfri målet om klimaneutralitet i 2030 også stille anlæggenes el-effekt til rådighed i perioder med spidsbelastning af det generelle el-net. Der er dog et stykke vej endnu, forklarer direktør Sara Funch.

”Vi vil skabe en klimaneutral energiforsyning ved brug af solcelleanlæg, batterilagringsteknologier og smarte devices, der drager fordel af prognoser, machine learning, algoritmer, integration med energimarked og gridservices. Med gridservices får vi overblik over forbruget på markedet, så vi kan bruge el, når det er mest fordelagtigt. I andre perioder vil vi stille dele af renseanlæggenes el-effekt til rådighed for el-nettet i spidsbelastningsperioder. Så langt er vi dog ikke nået endnu,” siger Sara Funch, direktør i Favrskov Forsyning, til DANSKVAND.

Selskabet vil vise vejen for, at små- og mellemstore forsyninger kan bidrage til at opnå 2030-målene for vandsektoren, og det skal digitalisering og dataopsamling hjælpe med. Derfor er man i gang med at digitalisere på alle niveauer.

”Digitalisering er afgørende for den vidensopsamling og de optimerede styringsmekanismer, som vi skal have lavet. Vi bygger selvfølgelig ovenpå den styring, vi allerede har, men den skal optimeres, ved at vi bruger data bedre og udbygger opsamlingen med flere målere og sensorer,” siger Sara Funch.

Laveste vandforbrug nogensinde

Vandsektorens nøgletal viser blandt andet, hvor meget vand danskerne bruger, hvilket man år efter år kan aflæse i Vand i Tal. Data fra vandselskabernes drift i 2022 byder på en ny Danmarksrekord – eller rettere bundrekord. Vandforbruget i private husholdninger kom i 2022 for første gang ned på 100 liter pr. borger pr. døgn.

DANSKVAND har talt med Tue Patursson, fagekspert i Videncentret Bolius, der bl.a. undersøger danskernes forbrugsmønstre. Ifølge Tue Patursson kan faldet fra 105 liter til 100 liter pr. person pr. døgn forklares med, at folk i 2022 som følge af energikrisen og stigende priser på elektricitet og gas tog kortere bade. I en energispareundersøgelse foretaget i oktober 2022 af Videnscentret Bolius svarede 1/3 af 1.034 adspurgte, at de enten var begyndt at tage kortere bade, eller at de havde tænkt sig at gøre det.

”Da bad og personlig hygiejne står for ca. 47 % af vandforbruget i private husholdninger, vil det tal være noget, man kan måle, så jeg tør godt vove at sige, at de 5 liters fald i vandforbruget fra 2021 til 2022 kan skyldes netop det. Der går ca. 10 liter pr minut til et brusebad,” forklarer Tue Patursson til DANSKVAND.

Det lavere vandforbrug kan have en stor positiv betydning i områder, hvor adgangen til rent grundvand er begrænset. I DANSKVAND kan du også læse om, hvad HOFOR har gjort for at få københavnerne til at bruge mindre vand.