Rundvisning Hillerød Renseanlæg
KOMFOR på teknisk tour: Vandkommunikatører skal holde sig opdateret og forstå konsekvenserne af nye tekniske løsninger, da de stort set alle indeholder elementer med relevans for offentligheden. Hillerød Forsynings fuldt overdækkede renseanlæg fra 2018 gemmer både på formidling af økonomisk og miljøog samfundsmæssig karakter. Foto: Julie Maj Bryderup Gaardsdal, Din Forsyning.

De stjæler fra hinanden, deler viden og diskuterer kampen om forbrugernes opmærksomhed. DANVAs netværk for kommunikatører har hjulpet hinanden i årevis, og med AI-teknologiens indtog bliver der for alvor brug for netværksparring - ikke mindst om transformation af egen rolle.

I mange vandselskaber sidder kommunikationsmedarbejderen alene på formidlingsposten, og deraf følger en tung opgave med at få en stadigt stigende mængde intern og ekstern kommunikation til at gå op i en højere enhed. I DANVAs netværk for kommunikatører, KOMFOR, har deltagerne længe udnyttet muligheden for at reducere antallet af kilo fra vægtstangen ved at dele og diskutere erfaringer og ny viden på tværs af selskaberne. KOMFOR er da også en af foreningens største med knap 50 tilknyttede, som sparrer med hinanden på forskellig vis.

Julie Maj Bryderup Gaardsdal, kommunikationskonsulent i Din Forsyning, er fungerende formand for netværket. Hun har stor gavn af netværket, hvor hun efterhånden har 12 års jubilæum. En særlig styrke er muligheden for bekræftelse ift. kommunikationsopgaven, hvor hun nogle gange – på godt og ondt - oplever at blive udfordret i forsøget på at transformere teknisk tunge emner til forståeligt indhold for hr. og fru Danmark.

”Som kommunikatører sidder vi lidt som en eksotisk frugt i ingeniørland, der skal forsøge at oversætte tekniske data. Her er netværket en god testballon, hvor vi kender hinandens problemstillinger, og der er næsten altid én, der har stået med en lignende kommunikationsopgave. Vi er ikke konkurrenter med skjulte dagsordner, og vores målgrupper er mere eller mindre ens”, fortæller netværksformanden, der selv startede alene på kommunikationsstolen i sin tid i Provas. Hun bekræfter, at det kan være en stor mundfuld at drible med de mange ønsker til kommunikation alene, og hun håber derfor, at flere ”enestående” kommunikationskollegaer får lyst til at blive en del af KOMFOR.

INTERESSERET I ET NETVÆRK?

Der eksisterer i dag over 30 forskellige netværk, som er listet på DANVAs hjemmeside: danva.dk/netvaerk. Vil du høre mere om de enkelte netværk eller har du forslag til et nyt, så kontakt Britt Cramer Dalén, 87 93 35 66 / bd@danva.dk.

Sig goddag til din nye kommunikationskollega

Noget tyder på, at den teknologiske udvikling kommer kommunikatørerne til undsætning med den hastige udbredelse af blandt andet Chat- GPT, som kan formulere tekster på et splitsekund. Men det kræver, at vi byder robotterne velkommen.

På netværkets møde hos Hillerød Forsyning i juni var Benjamin Rud Elberth, ekspert i digital kommunikation, inviteret ind som kickstarter på en drøftelse af robotternes indtog og anbefalinger til brug af sociale medier og kunstig intelligens i kommunikationsarbejdet. Det blev til vigtige drøftelser om kommunikatørens fremtidige rolle og udviklingsmuligheder for kommunikation generelt.

”Det handler om at udnytte de ressourcer, den nye teknologi kan tilføre vores daglige arbejde. Rammer vi rigtigt, kan vi virkelig få skubbet til hinanden”, konstaterede Julie Maj Bryderup Gaardsdal optimistisk efter oplægget.