Det rådgivende udvalgs rolle er i henhold til DANVAs strategi defineret ved:
Medlemmer af det rådgivende udvalg er som udgangspunkt direktører eller ledende medarbejdere ansat hos stemmeberettigede medlems-virksomheder, og som har tilkendegivet en særlig interesse for medlemsarbejdet i DANVA.

Medlemmerne udpeges normalt for en to-årig periode af DANVAs bestyrelse på baggrund af indstilling fra DANVAs direktør. Medlemmer indstilles på baggrund af kompetencer, personligt engagement, medlemsvirksomhedens aktivitetsniveau i medlemsarbejdet m.v. Medlemmer kan genudpeges. Det rådgivende udvalg består af 30-35 medlemmer.

Det rådgivende udvalg skal rådgive DANVAs direktør og sekretariat i forhold til projektideer, optimering og evaluering af projekter, ressource- og/eller kompetenceallokering fra eget vandselskab, interessevaretagelse og andre strategiske emner f.eks. i forhold til indstillinger til DANVAs bestyrelse m.v. Det rådgivende udvalg har ikke beslutningskompetence i forhold til DANVAs holdninger og ressourcer.

Det rådgivende udvalg har som udgangspunkt ingen faste fysiske møder, men kan konsulteres som enkeltpersoner, grupper eller hele udvalget via email i forhold til ovennævnte problemstillinger. I tilknytning til foreningens strategiske arbejde med strategiske udfordringer vil det rådgivende udvalg blive brugt som ressourcebase for udpegning af task forces til løsning af meget konkrete opgaver. Medlemmer af det rådgivende udvalg kan deltage selv eller udpege medarbejdere fra egen virksomhed til at indgå i en task force, hvor det pågældende vandselskab ønsker at være involveret.

Det rådgivende udvalg inviteres normalt én gang om året til et inspirerende arrangement i Vandhuset.

DANVAs bestyrelse har på sit møde den 31. august 2018 besluttet ikke at begrænse antallet af medlemmer af det rådgivende udvalg. Det betyder, at alle, der ønsker at deltage, kan blive medlem af DANVAs rådgivende udvalg.

Medlemmer

Medlemmerne i DANVAs Rådgivende udvalg 2020-2022 er:

Allan Bruus, Forsyning Helsingør
Benny Nielsen
, Herning Vand
Bo Lindhardt, Novafos
Claus Møller Pedersen, Aarhus Vand
Erik Hansen, Nyborg Forsyning & Service
Flemming Hermann, Energi Viborg Vand A/S
Gerda Hald, VandCenter Syd
Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning
Henrik Birch, SK Forsyning
Janne Hansen, Ringsted Forsyning
Jesper Koziara, KLAR Forsyning
Jesper Madsen, Vestforsyning A/S
Johnny Kristensen, Rebild Vand og Spildevand
Lars Birk Rasmussen, Langeland Forsyning
Mette Obel Jensen, Lolland Forsyning
Mette Therkildsen, Gribvand
Michael Høj-Larsen, Kerteminde Forsyning
Mikael Schultz, Vejle Spildevand
Morten Steen Sørensen, Aalborg Forsyning A/S
Ole Fritz Adeler, HOFOR
Ole Texel, Samn Forsyning
Palle Lyngsø Mikkelsen, AquaDjurs
Per Holm, BlueKolding
Peter Christensen, Vandmiljø Randers
Raymond Skaarup, TÅRNBYFORSYNING
René Heiselberg Gier, GEV A/S
Sara Funch, Favrskov Forsyning  
Søren Heegaard, BIOFOS
Thorkil Bartoldy Neergaard, Brønderslev Forsyning
Tommy Mostrup, Hjørring Vandselskab
Ole Neerup-Jensen, Aalborg Forsyning A/S