Udvalget har en rådgivende funktion og kan komme med indspil til DANVAs direktør og sekretariat til projektideer, ideer til optimering og evaluering af projekter, interessevaretagelse og andre strategiske emner.

Herudover bidrager udvalgets vandselskaber til foreningens arbejde med ressourcer og kompetencer fra eget vandselskab.

Rådgivende udvalg udpeges typisk for 2 år ad gangen.

Pr. 1. oktober 2022 består udvalget af: 

 • Allan Bruus, Forsyning Helsingør A/S
 • Bo Frølund, Silkeborg Forsyning
 • Bo Lindhardt, Novafos A/S 
 • Bo Nørbjerg, Glostrup Forsyning A/S
 • Brian Hansen, HOFOR A/S
 • Charles Nielsen, TREFOR Vand A/S
 • Claus Møller Pedersen, Aarhus Vand A/S
 • Erik Hansen, NFS A/S
 • Esge Homilius, Provas
 • Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning A/S
 • Helle Strandbæk, Brønderslev Forsyning A/S
 • Henrik Bay, Frederiksberg Forsyning A/S
 • Henrik Correll, Fors A/S
 • Jacob Kaae Lind Nordqvist, Halsnæs Forsyning A/S
 • Janne Hansen, Ringsted Forsyning A/S
 • Jesper Koziara, KLAR Forsyning A/S
 • Jesper Madsen, Vestforsyning A/S
 • Johan Harkjær Kristensen, Ikast-Brande Spildevand A/S 
 • Johnny Kristensen, Rebild Vand og Spildevand A/S
 • Lars Birk Rasmussen, Langeland Forsyning A/S 
 • Liselotte Haugaard Jensen, Fredericia Spildevand og Energi A/S
 • Mads Leth, VandCenter Syd as
 • Marianne Taanum Bak, Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S 
 • Mette Therkildsen, Gribvand Spildevand A/S
 • Michael Høj-Larsen, Kerteminde Forsyning A/S
 • Mikael Schultz, Vejle Spildevand A/S
 • Morten Steen Sørensen, Aalborg Forsyning A/S
 • Palle Lyngsø Mikkelsen, AquaDjurs as
 • Per Holm, BlueKolding A/S
 • Peter Christensen, Vandmiljø Randers A/S
 • René Heiselberg Gier, GEV Vand A/S
 • Sara Funch, Favrskov Spildevand A/S 
 • Søren Heegaard, BIOFOS A/S
 • Thomas Kruse Madsen, Billund Vand & Energi A/S
 • Tommy Mostrup, Aalborg Forsyning A/S
 • Trine Hadrup, Tønder Forsyning A/S

Rådgivende udvalgs rolle i henhold til strategien

Medlemmer af det rådgivende udvalg er som udgangspunkt direktører eller ledende medarbejdere ansat hos stemmeberettigede medlemsvirksomheder, og som har tilkendegivet en særlig interesse for medlemsarbejdet i DANVA.

Udpegning af udvalgets medlemmer

Medlemmerne udpeges normalt for en to-årig periode af DANVAs bestyrelse på baggrund af indstilling fra DANVAs direktør. Medlemmer indstilles på baggrund af kompetencer, personligt engagement, medlemsvirksomhedens aktivitetsniveau i medlemsarbejdet m.v. Medlemmer kan genudpeges. Det rådgivende udvalg består af 30-35 medlemmer.

Udvalgets opgaver

Det rådgivende udvalg skal rådgive DANVAs direktør og sekretariat i forhold til projektideer, optimering og evaluering af projekter, ressource- og/eller kompetenceallokering fra eget vandselskab, interessevaretagelse og andre strategiske emner f.eks. i forhold til indstillinger til DANVAs bestyrelse m.v. Det rådgivende udvalg har ikke beslutningskompetence i forhold til DANVAs holdninger og ressourcer.

Sådan mødes udvalget

Det rådgivende udvalg har som udgangspunkt ingen faste fysiske møder, men kan konsulteres som enkeltpersoner, grupper eller hele udvalget via email i forhold til ovennævnte problemstillinger. I tilknytning til foreningens strategiske arbejde med strategiske udfordringer vil det rådgivende udvalg blive brugt som ressourcebase for udpegning af task forces til løsning af meget konkrete opgaver. Medlemmer af det rådgivende udvalg kan deltage selv eller udpege medarbejdere fra egen virksomhed til at indgå i en task force, hvor det pågældende vandselskab ønsker at være involveret.

Det rådgivende udvalg inviteres normalt én gang om året til et inspirerende arrangement i Vandhuset.