Vejrradar På Mobil

Tilpasset og klar til anvendelse for hele vandsektoren og deres kunder.

Projektet har omsat VeVa Data Model ver. 1.00 til en operationel online processeringskæde med tre end-user applikationer; én målrettet til borgere (kunderne) og to målrettet til forsyningsbrugere. Projektets hovedfokus har været udviklingen og operationaliseringen af en processeringskæde, som kan håndtere ODIM_h5 som input og VeVaDaM_h5 som output iht. VeVaDaM, samt udvikling og implementering af den nødvendige dataprocesseringsinfrastruktur, så de tre udviklede end-user applikationer kan køre på VeVa’s infrastruktur. Operationaliseringen er sket i et online cloudmiljø for at sikre, at løsningen kan skaleres omkostningseffektivt i takt med en bredere anvendelse.

Målet med projektet har været at sikre nemmere adgang til data om nedbørens distribuerede (spatiotemporale) fordeling i en kvalitet, der umiddelbart kan anvendes og skabe værdi hos de fleste vandselskaber. Governance og videreudviklingen af projektets resultatet varetages af Foreningen VeVa (www.veva.dk)

Download rapporten

Hent rapporten her.