COLOURBOX12621413.jpg

Foreningen DANVA er reguleret i vores vedtægter og i en række sidedokumenter, der indeholder de detaljerede regler på en række punkter.  

DANVA vedtægter 2016

Sidedokumenter

Sidedokument Valgregulativ

Sidedokument Kontingentstruktur 

Sidedokument DANVAs medlemsydelser

Sidedokument Vandsektorens Udviklings- og DemonstrationsProgram (VUDP)

Bilag

Bilag til sidedokumentet ”Kontingentstruktur”: 

Af bilagene til sidedokumentet ” kontingentstruktur” fremgår den af generalforsamlingen fastsatte kontingentbetalingen (jf. § 15 i DANVAs vedtægter).

Generalforsamling fastsatte den 1. juni 2023 kontingentbetalingen for 2024.

Bilag A med kontingent for stemmeberettigede medlemmer

Bilag B med kontingent for ikke-stemmeberettigede medlemmer.

Forretningsordenen for generalforsamlinger i DANVA

Generalforsamlinger i DANVA gennemføres i henhold til vedtægterne og en forretningsorden for generalforsamlinger med detaljerede regler om generalforsamlingens gennemførelse.

Forretningsorden for generalforsamlinger

Vil du vide mere?

Kontakt Hannah Scheel Andersen på t: 87 93 35 62 eller E: hsa@danva.dk