EU og europæiske flag COLOURBOX13329334.jpg (1)
Et kvalificeret bud omkring EU Kommissionens udkast er, at det vil lægge op til et forholdsvis højt ambitionsniveau set i et europæisk perspektiv.

EU Kommissionen forventes i juli 2022 at offentliggøre et udkast til et nyt Byspildevandsdirektiv. Det ser ud til, at der vil være flere emner i direktivet, som den danske vandsektor kan støtte op om.

Det ser ud til, at der med Byspildevandsdirektivet kommer følgende områder ind i reguleringen:
  • Forsyningernes energieffektivitet
  • Energi- og klimaneutralitet
  • Overløb
  • Ressourceudnyttelse
  • Miljøfarlige stoffer
  • Udvidet producentansvar

Det er emner, DANVA vurderer, at den danske vandsektor generelt kan støtte op om. 

Udfaldet afhænger naturligvis i sidste ende af Europa Parlamentet og Ministerrådet, men et kvalificeret bud er, at udkastet vil lægge op til et forholdsvis højt ambitionsniveau set i et europæisk perspektiv.

Det er forventningen, at det endelige Byspildevandsdirektiv vedtages i 2024, hvorefter det vil tage yderligere et par år til inden direktivet er implementeret i medlemsstaternes lovgivninger.

Miljøministeriet og Miljøstyrelsen har ad flere omgange rådført sig med DANVA, hvor sekretariatet har haft god hjælp af forsyningseksperter i en backinggruppe. 

Miljøministeriet har for sit vedkommende spillet ind over for Kommissionen, der tillige også har lyttet til blandt andet de danske organisationer og forsyninger. Processen, vurderer vi, har således været meget åben. 

DANVA har ikke mindst også arbejdet sammen med EurEau, der, set over perioden siden 2017, gradvist er blevet mere åben over for ambitionerne på forsyningernes vegne på energi- og klimaområdet. Vi har også oplevet en stigende interesse i, at forsyningerne ud fra lokale vurderinger skal kunne rense for udvalgte, miljøfarlige stoffer. Her er det vigtigt at understrege, at forurening primært skal håndteres ved ”kilden” og via produktdesignet – og at det er forureninger-betaler-princippet, der er omdrejningspunktet.