Pris Danva DSCF8350 Kopier (1)
Foto: Helle A. Hansen. Karens Minde Aksen vinder DANVAs klimapris 2023. Projektet udmærker sig ved at være et fremragende eksempel på, hvad der kan opnås, når vi tænker kreativt og bæredygtigt.

DANVA hylder vandselskabernes innovative projekter i klimatilpasning med uddelingen af Klimapris 2023. I år er DANVA stolte over at kunne præsentere HOFOR som vinder, der deltog med projektet Karens Minde aksen. Projektet udviser en enestående integreret tilgang til design og borgerinddragelse.

Projekter fra hele landet var indstillet til prisen, og juryen drøftede projekter med stor spændvidde og kvalitet. Juryens motivation for at vælge Karens Minde aksen som dette års vinder skyldes blandt andet et integreret design, borgerinddragelse, arkitektonisk værdi og bevarelse af biodiversitet.

Karens Minde aksen i Københavns Sydhavn er et multifunktionelt projekt, der kombinerer effektiv regnvandshåndtering med byudvikling og naturbeskyttelse. Det er en del af omkring 350 skybrudsprojekter af HOFOR og Københavns Kommune. Projektet bruger innovative teknikker som en teglklinkebelagt sti og et regnvandsbassin til at håndtere op til 15,000 m3 regnvand. Det inkluderer også nye rensemetoder som "Risleeng".

Projektet tjener både praktiske og rekreative formål og er en omkostningseffektiv alternative til traditionelle regnvandsløsninger. Det er frugten af et samarbejde mellem flere aktører, herunder HOFOR, Københavns Kommune, rådgivere som Schønherr og WSP, og borgerne.

Karens Minde Aksen var nomineret sammen med Køge Nord, Everenden, Ålebækken Ruinparken og Klimaprojektet Brændkjær.

Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA, der har indstiftet prisen, kan glæde sig på borgernes vegne, der med projektet både har fået løst et teknisk problem, men samtidig har fået spændende offentlige arealer i byen.

”I DANVA er vi stolte over igen at kunne præsentere flotte klimaløsninger, made in Denmark. Men jeg vil også gerne give en særlig anerkendelse til de andre nominerede projekter, som hver især viser innovation og engagement i at forvalte vores vandressourcer på en ansvarlig måde til gavn for danskerne.”

Karens Minde Aksen udmærker sig ved at være et fremragende eksempel på, hvad der kan opnås, når vi tænker kreativt og bæredygtigt. Den sætter standarden for, hvordan man kan udtænke vandløsninger, så de løser flere dagsordener samtidig i vandselskabernes arbejde for et sikkert og sundt Danmark.

Klimaprisen blev overrakt ved Dansk Vand Konferencen i Aarhus.

Artiklen fortsætter efter billederne af Karens Minde Aksen. 

Yderligere information

Juryens motivation

I en fælles erklæring skriver juryen i sin votering, at Karens Minde aksen vinder prisen:

”Karens Minde aksen vinder prisen for dets enestående bidrag til at kombinere klimatilpasning, biodiversitet og byudvikling i et enkelt, men omfattende projekt. Projektet skiller sig ud ved at bruge vand som et element til at skabe nye rekreative områder og samtidig løse udfordringer med oversvømmelse. Det fremmer bæredygtig udvikling ved at integrere vandelementer som kanaler, damme og vådområder i det urbane miljø. Dette giver ikke kun praktiske fordele i forhold til at håndtere vand, men skaber også en rigere biodiversitet og forbedrer livskvaliteten for byens borgere.

Projektet er en mesterlig demonstration af, hvordan man kan kombinere ingeniørkunst, landskabsarkitektur og samfundsengagement for at skabe løsninger, der er både smukke og funktionelle. Det sætter standarden for, hvordan man kan tænke vandinddragelse i byplanlægning på en innovativ måde.

Når det kommer til de andre projekter, som var nomineret, repræsenterer de også vigtige skridt fremad for vandsektoren i Danmark. De behandler en række relevante udfordringer for håndteringen af vand, genanvendelse til uddannelse og oplysning om vandressourcer, men Karens Minde Aksen skilte sig ud ved sin flerfacetterede tilgang og dets brede appel og anvendelighed”.

Jury

 • Pia Holm Steffensen, Forsikring og Pension
 • Elisabeth Gadegaard Wolstrup, KTC
 • Pernille Sloth, Novafos
 • Tina Saaby, Dansk Byplan Laboratorium
 • Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet

Nominerede projekter

 1. Karens Minde aksen
 2. Køge Nord
 3. Everenden
 4. Ålebækken Ruinparken
 5. Klimaprojektet Brændkjær

DANVAs Klimapris

DANVA præmierer innovative projekter, der på en effektiv, synlig, bæredygtig, kreativ og nyskabende måde gør klimatilpasning til en del af danskernes hverdag.

Projekterne skal for eksempel:

 • Udvikle klimatilpasningsløsninger helhedsorienteret og på tværs af land og by.
 • Tage udgangspunkt i den lokale historie og geografi, herunder vandets naturlige forløb.
 • Bidrage med merværdi og udvikling af lokalområderne i form af f.eks. miljøforbedringer (F.eks. CO2)
 • Nye rekreative rum i byerne.
 • Være med til at opbygge nye fællesskaber for borgerne i lokalområdet.
 • Involvere og være til gavn for flere grupper af borgere
 • Bidrage til at fremme lokal natur og biodiversitet for dyr og mennesker.

Tidligere vindere af DANVAs klimapris

DANVA har uddelt prisen siden 2016.

2016: Sønæs (Energi Viborg)

2017: Kokkedal (Frederiksborg Forsyning)

2018: Klimabyen Middelfart (Middelfart Spildevand)

2019: Klimaprisen blev ikke uddelt pga manglende klimatilpasningsprojekter i vandselskaberne 

2020: Corona

2021: Haraldsminde regnvandssø (NOVAFOS)

2022: Klimaprisen blev ikke uddelt pga manglende klimatilpasningsprojekter i vandselskaberne

Årets nomineringer

Karens Minde aksen

Karens Minde Aksen i Københavns Sydhavn er et bemærkelsesværdigt projekt, der forbinder effektiv regnvandshåndtering med byudvikling og naturbevaring. Det er en del af cirka 350 skybrudsprojekter, der er planlagt af HOFOR og Københavns Kommune. Projektets formål er at forhindre oversvømmelser og samtidig forbedre byens rum.

Arkitektoniske og naturlige elementer såsom en teglklinkebelagt stiforbindelse og et rekreativt regnvandsbassin kombineres til at håndtere op til 15,000 m3 regnvand. Projektet indeholder innovative løsninger som et komplekst hydraulisk system og et nyt rensekoncept kaldet "Risleeng".

En af de centrale aspekter af Karens Minde Aksen er dets flerfunktionalitet. Ikke alene tjener det et praktisk formål i forhold til vandhåndtering, men det bidrager også positivt til biodiversiteten i området og tilbyder et multifunktionelt byrum til både formelle og uformelle aktiviteter.

Effektiviteten af projektet ses i sin dobbelte anvendelse af byrummet, hvor både regnvandshåndtering og rekreativt brug er kombineret. Dette gør det til en omkostningseffektiv løsning sammenlignet med traditionelle underjordiske regnvandsløsninger.

Projektet er et resultat af et tæt samarbejde mellem mange aktører, inklusive bygherrerne HOFOR og Københavns Kommune, rådgivere som Schønherr og WSP, og borgerne, der er blevet inddraget gennem en omfattende proces.

Samlet set er Karens Minde Aksen et eksempel på, hvordan man kan balancere tekniske behov med borgernes trivsel og naturens velbefindende, samtidig med at man tager ansvarlige og innovative skridt i klimatilpasning.

Køge Nord

Projektet Køge Nord repræsenterer en milepæl i bæredygtig byudvikling i hovedstadsområdet. Realiseret af KLAR Forsyning i samarbejde med Køge Kommune og diverse udviklere, sigter det mod at skabe en bæredygtig bydel i tråd med Parisaftalens målsætninger. En særlig opmærksomhed er givet til vandmiljø og klima, som reflekteres i brugen af DGNB-certificeringens grundprincipper om økonomisk, socialt og miljømæssig bæredygtighed.

Tværfaglige teams har været centrale for projektets succes, med indflydelse fra hydraulikere, ingeniører, landskabsarkitekter og entreprenører. Dette har ført til innovative løsninger som en fælles skybrudskorridor og kunstige vådområder, der ikke kun håndterer vandstrømme effektivt, men også forbedrer lokal biodiversitet.

Projektet har vist, hvordan en helhedsorienteret tilgang kan resultere i betydelige gevinster:

 • Økonomisk bæredygtighed er opnået gennem effektiv jordbalance, hvilket har reduceret anlægsomkostningerne.
 • Miljømæssig bæredygtighed er sikret gennem innovative filterløsninger og en fokus på at minimere CO2-udledning i anlægsfasen.
 • Social bæredygtighed er fremmet ved at skabe grønne, rekreative områder, der forbedrer både mikroklima og biodiversitet.

Kort sagt, Køge Nord-projektet sætter en ny standard for, hvordan man kan omsætte ambitiøse klimaplaner til konkrete, bæredygtige løsninger i byudvikling.

Everenden

Projekt Everenden er et banebrydende initiativ i Odense, der tilbyder en alternativ løsning til traditionelle regnvandsbassiner for håndtering af overflade- og tagvand. Projektet er et samarbejde mellem flere aktører, inklusive Odense Kommune og VCS, og fokuserer på at bruge det eksisterende vandløb Everenden som en teknisk anlæg for vandhåndtering.

Udover at tjene som en effektiv vandhåndteringsløsning, forbedrer projektet også den økologiske tilstand af Everenden, der tidligere var plaget af forurening og lav biodiversitet. En 4 ha stor del af området omdannes til et vådområde, der er designet til at rense regnvand gennem forskellige processer som sedimentation og mikrobiel omsætning.

For at monitorere effektiviteten har VCS indført et omfattende måleprogram. Systemet bruger flowmålere og prøvetagere til løbende overvågning og tilpasning. Rensegraden styres via justerbare overløbskanter, og udledningstilladelsen er baseret på rensegrader i stedet for flowmål.

Merværdien af projektet er betydelig. Det ikke kun håndterer dagligdags og ekstreme regnhændelser men forbereder også området til fremtidig byudvikling. Det bidrager desuden til en forbedring af biodiversitet og rekreative værdier i området.

Effektivitetsgevinster er også betydelige. Ved at kombinere flere behov i en løsning, opnår projektet betydelige besparelser i både anlægs- og driftsomkostninger. LCA-analyse viser, at projektet reducerer drivhusgasemissioner med 80%, minerale ressourcer med 80%, og fossile ressourcer med 70%.

Samlet set er Projekt Everenden en innovativ, økonomisk effektiv og bæredygtig model for fremtidig vandhåndtering og byudvikling i Danmark.

Ålebækken Ruinpark

Ålebækken Ruinpark er et innovativt klimatilpasningsprojekt beliggende på et tidligere renseanlæg i Lyngby-Taarbæk. Anlægget strækker sig over 30.000 m² og har til formål at mindske overløb og udledning af spildevand til Mølleåen, hvilket er relevant for flere kommuner, herunder Lyngby, Rudersdal og Gladsaxe.

Projektet blev indledt med en genopretning af det forladte område, hvor nye bassiner blev bygget til at håndtere overløb ved kraftige regnskyl. Området er nu omdannet til en rekreativ park, der fusionerer nyt og gammelt, formål og fornøjelse, natur og industri. Parken tilbyder oplevelser for både børn og voksne, herunder vandring i ruinerne og opdagelse af nye underjordiske bassiner. To nye underjordiske bassiner og et renoveret åbent bassin har en samlet kapacitet på 10.000 kubikmeter og spiller en nøglerolle i at forbedre vandkvaliteten i Mølleåen.

Samtidig har der været fokus på biodiversitet, bl.a. ved at fjerne forurenede jordlag og invasive planter. En række dyrearter, som den lille vandsalamander, er blevet beskyttet i processen.

Ålebækken Ruinpark giver værdi på flere niveauer. Det tjener som en pædagogisk ressource for lokale skoler og er et åndehul for biodiversiteten. Projektet har også potentiale for at blive en kulturel attraktion i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Effektiviseringsgevinsterne inkluderer genbrug af eksisterende konstruktioner og en strategisk tilgang til jordhåndtering, hvilket både sparer CO2 og bevarer områdets historie.

Projektet er resultatet af et samarbejde mellem flere aktører, herunder Lyngby-Taarbæk Forsyning, Rambøll, SWECO, og NCC. Det er også blevet velmodtaget af lokale borgere, der bruger området til rekreative formål og uddannelsesaktiviteter.

Således repræsenterer Ålebækken Ruinpark en holistisk tilgang til klimasikring, rekreativt brug og pædagogisk udnyttelse, der sætter et eksempel for fremtidige bæredygtige projekter.

Klimaprojekt Brændkjær

Projektet, beliggende i området Brændkjær syd for Kolding midtby, er et samarbejde mellem Boligforeningen AAB/Bovia og Kolding Kommune. Det tager sigte på at adressere oversvømmelsesproblemer i Kolding centrum, som forårsages af overfladevand fra Brændkjær. Dette område består af omkring 1.200 lejemål og er fælleskloakeret, hvilket betyder, at regnvand herfra kan forårsage overløb i Kolding Å og Kolding Fjord.

Løsningen er et nyt separat regnvandssystem, der afkobler Brændkjærs overfladevand fra det fælles system og i stedet leder det gennem en række grøfter, render, bassiner og regnbede. Det tilførte vand vil ikke kun aflaste de oversvømmelsestruede områder men også forbedre vandkvaliteten i en nærliggende mose og Kolding Fjord.

Et unikt aspekt ved projektet er dets borgerinddragelse. Gennem workshops er beboerne blevet involveret i design og implementering af projektet, hvilket ikke kun løser det umiddelbare problem med vandafledning men også bidrager til at styrke fællesskabet og udelivet i området. Disse regnvandsløsninger er designet til at opfordre til ophold og leg, samtidig med at biodiversiteten i området forøges.

Samlet set byder projektet på et højt effektiviseringspotentiale ved at forene miljømæssige gevinster med sociale værdier, og det fremhæver, at "I fællesskabet får vi skabt de bedste løsninger."