Vejrradar

– Vejrradar i vandsektoren.

Danskerne taler meget om vejret – specielt regnen! Igennem det seneste årti har danskerne oplevet kraftige skybrud og langvarige regnhændelser, som har resulteret i oversvømmelser flere steder til stor gene.
Teknologien og vidensniveauet omkring brugen af vejrradardata i vandsektoren er nu moden til, at vi kan gøre disse unikke data anvendelige for hele vandsektoren og deres kunder, så vi altid ved hvor og hvor meget, det har regnet – ikke kun i de punkter, hvor der i dag står regnmålere, men i alle punkter over hele Danmark.

Kort om projektet

Projektejer: Aarhus Vand A/S
Kontaktperson: Malte Skovby Ahm, 8747 1143, msa@aarhusvand.dk
Projekt slutdato: Maj 2020
Bevilget beløb: 1.545.950 kr.
Projektsum: 2.267.400 kr.
Samarbejdspartnere:
• Aalborg Kloak A/S, Mette Godsk Nicolajsen
• VandCenter Syd A/S, Annette Brink-Kjær
• HOFOR A/S, Anders Breinholt
• BIOFOS A/S, Carsten Thirsing
• Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, Michael R. Rasmussen
• Danmarks Meteorologiske Institut, Thomas Bøvith
• EnviDan A/S, David Getreuer Jensen
• InforMetics ApS, Peter S. Rasch

Projektets formål er at accelerere anvendelsen af radardata i vandsektoren til alle nedbørsrelaterede opgaver fra kundesupport til planlægning, dimensionering, klimatilpasning og styring. Det vil skabe et fleksibelt og veldokumenteret fundamentet, som sikrer samarbejdet mellem universiteter, vandsektoren og rådgivere, og dermed at fremtidige nye ideer, metoder og anvendelser kan deles til glæde for alle. Vandsektoren vil herigennem ligeledes være klar til at anvende DMI’s frie vejrradar-grunddata fra den dag de frigives.

Ved udgangen af projektet vil der hos alle de deltagende forsyninger være demonstreret online nedbørs og skybrudsservices (borgervendt hjemmeside), hvor data nemt kan tilgås, samt en forsyningsrettet tjeneste (forsyningsvendt hjemmeside), hvor kvalitetssikrede og justerede data nemt kan hentes, baseret på enten egne X-bånd radardata, DMI’s C-bånd radardata eller en kombination af dataene. Disse kundeservices og værktøjer vil blive baseret på en nyudviklet Open-Source dataprocesseringskæde, hvor radardata processeres, kvalitetssikres og justeres til jordobservationer, så de derved kan anvendes bredt til vandsektorens behov. Radardata skal være lige så tilgængelige, som regnmålerdata er i dag.

Online nedbørs- og skybrudsservices (borgervendt hjemmeside) vil effektivisere arbejdet i forsyningerne, da de derved kan professionalisere og optimere deres kunde- og forretningssupport ift. nedbørsrelaterede problemer. Kunder, forsyninger og forsikringsselskaber vil herigennem få adgang til standardiserede og dokumenterede højopløselige nedbørsdata så oprydningsarbejdet hurtigt og nemt kan igangsættes uden at skulle debattere nedbørsmængder og erstatningsansvar.

Object reference not set to an instance of an object.

En stor del af en moderne forsynings prioriteringer og opgaver er nedbørsrelaterede. Nytteværdierne for forsyningerne af dette projekt strækker sig derfor fra drift, vedligeholdelse, sanering, udbygning samt klimatilpasning af landets afløbssystemer, overfladeløsninger og renseanlæg, da nemt tilgængelige højopløselige radardata samt avancerede analyser af nedbøren mm. er essentielle for vandsektorens digitalisering og effektivisering.

Projektets output
VeVa-projektet demonstreres igennem projektets deltagende forsyninger, men udarbejdes på landsplan, så alle danske forsyninger nemt kan få glæde af disse unikke data. For at opsummere udmøntes projektet igennem følgende:
• En processerings “opskrift” med tilhørende software i et open source miljø.
• En processeringskæde af vejrradardata, der sikrer gode og pålidelige estimater af nedbørens stedslige og tidslige fordeling.
• Demonstration af to nedbørs tjenester; et borgerrettet skybruds/nedbørsservice og en forsyningsrettet tjeneste.