COLOURBOX26793988.JPG

Energi- og emissionsoptimering ved anvendelse af deammonifikationsprocesser i hoved- og sidestrøm.

Formål

Målet med projektet er at få udviklet analysemetoder til praktisk bestemmelse af anammox aktivitet, samt at demonstrere bæredygtige styringsstrategier for anvendelsen af deammonifikationsprocesser i side- og hovedstrømmen.

Projektbeskrivelse

Med praktisk anvendelige analysemetoder til bestemmelse af anammox-aktivitet vil projektet modellere og demonstrere bæredygtige styringsstrategier af deammonifikations-processerne. Gennem projektet vil muligheder og begrænsninger for anammox i hovedstrømmen blive belyst under danske forhold og danne et informeret grundlag for tilvalget af disse processer. Resultaterne fra afprøvede analyse- og styringsmetoder vil blive dokumenteret og evalueret, og samlet til en egentlig klimavenlig og bæredygtig styringsanbefaling.

Kort om projektet

 

Projektejer: Aarhus Vand

Projektleder: Per Overgaard Pedersen

Mail: pop@aarhusvand.dk tlf.: 8947 1211

Projektpartnere:

  • VandCenter Syd: Per Henrik Nielsen
  • Aarhus Universitet: Lars D. Mørch Ottosen
  • DHI: Mikkel Holmen Andersen
  • EnviDan
  • BIOFOS: Dines Thornberg

Startdato: 2. januar 2017

Slutdato:  1. september 2018

Uddelingsbeløb: 1.499.496 kr.

Projektets aktiviteter:

  1. Tilpasse analysemetoder til bestemmelse af anammox-aktivitet i fuldskala
  2. Udvikle og teste klimaoptimerede styringer af sidestrøms-processen
  3. Måle og dokumentere potentialet for deammonifikations-processer i hovedstrømmen

Projektets output

Output fra projektet vil være en anbefaling af instrumentering og beskrivelse af de procestekniske styringsprincipper, der er nødvendige for at opnå emissionsreduktionen. Derudover udvikles en integreret løsning med hardware (sensor, aktuatorer, osv) og software (indpasning af nye kontrol algoritmer i eksisterende SRO).