Guide til implementering af bæredygtig genanvendelse af alternative vandtyper

Kort om projektet

Projektejer: Aarhus Vand A/S
Samarbejdspartnere: Aarhus Havn A/S, Aarhus Kommune (Teknik og Miljø, WATEC (Aarhus Universitet) og Rambøll
Kategori: Drikkevand, spildevand og klimatilpasning
Ansøgt beløb: 470.000 kr.
Projektsum (inkl. egenfinansiering): 780.000 kr.
Kontaktperson:
Pia Jacobsen
Aarhus Vand
8947 1301
pja@aarhusvand.dk

Projektet vil udvikle en guide, der hjælper kunder ved kort og præcist at beskrive den proces, man skal igennem for at opnå tilladelse til genanvendelse af regnvand og forskellige former for sekundavand.

Guiden retter sig mod kunder, der ønsker at genanvende en form for sekundavand samt vandselskaber/industrier, der har udfordringer med ”overskudsvand”, og ser muligheder for at benytte og /eller tilbyde bæredygtige løsninger. Guiden vil samtidig tjene som en støtte for myndigheders behandling og beslutninger ved behandling af ansøgninger om anvendelse af alternative vandtyper.

Med en guide for implementering af bæredygtig genanvendelse af alternative vandtyper vil der blive rettet fokus på og arbejdet med flere af de identificerede barrierer vedr. bæredygtig genanvendelse af alternative vandtyper i Danmark.

Projektets output:

Output fra projektet er en guide, der indenfor de eksisterende rammer beskriver processen for at få tilladelse til at genanvende regnvand og andre alternative vandtyper. Guiden vil endvidere medvirke til at få udfordret de konstaterede barrierer samt i bedste fald at beskrive mulige løsningsforslag og herved medvirke til at få et forstærket fokus på bæredygtig genanvendelse af vand. Ved hjælp af konkrete cases skal guiden eksemplificere de erkendte forhindringer og mulige løsninger. Formidlet klart og visuelt skal guiden fortælle et budskab om bæredygtig genanvendelse af vand, lette sagsgangen med myndighedsbehandling og sikre transparente beslutninger.