Vandperler på blad.jpg

Formål

Formålet er at optimere processerne i pelletreaktorteknologien yderligere ved behandling af anaerobt råvand, så der udover kalk også mere effektivt fjernes andre problemstoffer fx jern eller mangan og tungmetaller (fx nikkel). Samtidigt skal det undersøges, om denne radikale ændring i rækkefølgen af behandlingstrin influerer på efterfølgende biologiske processer som fx nitrifikation – både i daglig drift og ved opstart af nye filtre og ved genopstart af filtre, der har ligget stille i længere tid.

Kort om projektet

 

Projektejer: HOFOR

Projektleder: Ann-Katrin Pedersen

Mail: akp@hofor.dk tlf.: 2795 3558

Projektpartnere:

  • DTU Miljø: Hans-Jørgen Albrechtsen
  • Frederiksberg Forsyning, Henrik Bay
  • Krüger: Rasmus Boe-Hansen

Startdato: 1. januar 2017

Slutdato:  28. februar 2019

Uddelingsbeløb: 995.000 kr.

Projektbeskrivelse

Fjernelse af kalk – eller blødgøring – ved pelletreaktorteknologi rummer potentialer for en radikalt ændret vandbehandling. Projektet vil blive gennemført på Brøndbyvester Vandværk, (HOFOR), hvor en pelletreaktor (fjernelse af kalk eller blødgøring) vil blive etableret.

Projektet indebærer:

  • Indkøring af drift af pelletreaktoren.
  • Optimering af drift af fuldskalaanlæg.
  • Procesoptimering ved hjælp af pilotanlæg for pelletreaktoren og laboratorieforsøg ved forskellige vandtyper

Projektets output

  • Udvikling og dokumentation af ny vandbehandlings-teknologi og vandbehandlingsstrategi
  • Optimering og balancering af processerne i pelletreaktoren med hensyn til kalkfjernelse, jernfjernelse samt fjernelse af uønskede spormetaller (fx nikkel)
  • Optimering af processerne i pelletreaktoren med hensyn til andre, efterfølgende mikrobielt baserede behandlingstrin (fx nitrifikation)
  • Etablering af et kvalificeret grundlag for at vurdere fordele og ulemper ved denne teknologi

Resultater, anbefalinger og løsninger vil blive afrapporteret i en web-forberedt form.