COLOURBOX9160092.jpg

Formål

Formålet med projektet er at udvikle og frembringe et naturligt, robust, effektivt og hygiejnisk drikkevandsbio-filter starterprodukt, som er testet og klart til produktion og salg i det danske og efterfølgende internationale drikkevandsmarked.

Målet er, at opstartstiden for biofiltre skal reduceres fra typisk 2 – 3 måneder til 2 – 4 uger ved tilsætning af startermateriale svarende til et volumen på under 2 % af det samlede filtermateriale.

Kort om projektet

 

Projektejer: KLAR Forsyning

Projektleder: Esben Sejer Boetius

Mail: EBO@klarforsyning.dk tlf.: 2492 8862

Projektpartnere:

  • HOFOR: Jens Aamand
  • GEUS: Sarah B. Christensen og Ann-Katrin Pedersen
  • Krüger: Peter Borch Nielsen

Startdato: 1. januar 2017

Slutdato:  30. juni 2018

Uddelingsbeløb: 1.483.808 kr.

Projektbeskrivelse

Projektet udvikler naturlige biologiske starterkulturer til drikkevandsfiltre, som sikrer en stabil, effektiv, hurtig og repetérbar opstart af omsætningen af ammonium, nitrit og mangan i nye biofiltre.

Projektet indebærer opformering og videreudvikling af højeffektive starterkulturer i laboratoriet, pilotforsøg på vandværk og et fuldskalaforsøg ved opstart af det nye vandværk i Køge. Undervejs er der løbende dialog med myndighederne vedr. tilladelse for tilsætning af starter-kulturer i vandværket.

Projektets output

Projektet vil frembringe et naturligt mikrobiologisk starter-produkt til drikkevandsbiofiltre, der effektiviserer forsyninger-nes drift og økonomi, samt forbedrer drikkevands- og forsyningssikkerheden.

Under projektet vil myndighederne blive løbende inddraget for at sikre et brugbart produkt, der kan godkendes i drikkevands-produktionen.  Projektet vil udvikle et slutprodukt, som er dokumenteret, salgsklart og myndighedsgodkendt, og som kan leveres i Danmark og internationalt.