Direktør Forum er et årligt forum for direktører i vandselskaberne. Du får mulighed for at blive inspireret, informeret og drøfte aktuelle emner med kolleger i branchen.

Ved Direktør Forum vil du ved oplæg, debat og foredrag blive inspireret indenfor emner af strategisk og ledelsesmæssig relevans. Der vil desuden være god tid til erfaringsudveksling med kollegaer fra andre vandselskaber.

Arrangementet er incl. forplejning og overnatning.

Program er under udarbejdelse.

For yderligere information, kontakt Louise Andersen, DANVA, la@danva.dk