Få viden om design af ledningsnet samt drift og vedligeholdelse af distributionsanlægget.
 

Målgruppe

Kurset er 3. modul på drikkevandsoperatøruddannelsen og henvender sig til personer, der arbejder med praktisk drift, driftsledere samt planlægning og projektering. Ønsker du at gennemføre hele uddannelsen anbefaler vi, at du deltager i modul 1, inden du tager dette kursus. 

Mål
Målet med kurset er at give deltagerne viden om design af ledningsnet samt drift og vedligeholdelse af distributionsanlægget.

Indhold

Kurset dækker området fra vandet forlader værkets rentvandsbeholder og til det leveres hos forbrugeren. Der orienteres om distributionsanlæggets samlede opbygning med pumper, vandtårne, højdebeholdere, trykzoner, hovedledninger, forsyningsledninger og stikledninger. Der redegøres for, hvorledes vandforsyningens anlæg udnyttes bedst muligt, således at der opnås en økonomisk drift og der gives eks. på overvågning af anlægget med måling af nattimeforbrug m.m. Planlægning af ledningsanlæg, valg af ledningsmaterialerog ventiler samt dimensionering af mindre ledningsanlæger centrale elementer i kurset, ligesom den daglige drift og vedligeholdelse af anlægget. Kurset giver således en grundig gennemgang af distributionsanlægget og er relevant for enhver, der beskæftiger sig med:

 • Design af ledningsnet
 • Sektionering
 • Forsyningssikkerhed
 • Vedligeholdelse af ledningsnettet
 • Materialer og samlingsmetoder
 • SRO og lækagesøgning
 • Driftsoptimering
 • Ledningsmodeller
 • Registrering af ledninger - GIS
 • Vandkvaliet
 • Lovgivning

Undervisere

Jesper Hall, Envidan
Carsten Hammer, VandCenter Syd

Kursusleder

Britt Cramer Dalén, DANVA

Pris og andre praktiske informationer

Prisen hæves med 500 kroner excl moms ved tilmelding efter tilmeldingsfristen. 
Prisen omfatter elektronisk undervisningsmateriale, forplejning og overnatning på Skanderborg Park.