Arbejder du for en vandforsyning og skal du have bevis for, at du kender til vandforsyningshygiejne, er dette kursus målrettet dig.
Kursusbeviset er gyldigt i 3 år.


Målgruppe

Kurset henvender sig til entreprenører, der arbejder med drikkevand på vandforsyninger.

Mål

At give deltagerne en forståelse for risikofaktorer i drikkevandssystemer og et indblik i gode arbejdsvaner samt skærpe blikket for afvigelser fra god hygiejnepraksis. Der gøres opmærksom på, at entreprenører i forbindelse med arbejde ved forskellige vandforsyninger skal orientere sig om særlige lokale forhold og regler, der gør sig gældende i den pågældende forsyning.

Indhold

Vandværksvand er et levnedsmiddel. Dette stiller særlige krav til hygiejne, både i den daglige drift og ved håndtering af uregelmæssigheder.

På kurset vil du blandt andet lære om:

 • Overblik over vandets vej og kilder til forurening i vandbanen
 • Fysiske, kemiske og bakteriologiske risikofaktorer
 • Hygiejne på vandværker og ledningsnettet samt hygiejnezoner
 • Beredskab og DDS (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed)

Undervisere fra HOFOR

Ole Ambrosius
Lasse Tune Petersen
Sebastian Berendt Nava
Laure Lopato
Martin Børgesen

Godkendelsesordning

Dette hygiejnekursus er udviklet og godkendt af den danske vandbranche (DANVA - Dansk vand og spildevandsforening). 

Det er ikke et lovkrav, at man har deltaget i dette kursus, men de fleste forsyninger stiller krav om, at man har deltaget i det, hvis man skal arbejde for deres forsyning. 
Har du deltaget i kurset registreres du i DANVAs database og modtager et hygiejnebevis, der er gyldigt i 3 år. 

Er du i tvivl om den forsyning, du skal arbejde for, stiller kravet, må du kontakte forsyningen direkte. 

Blandt andet har disse forsyninger tilsluttet sig godkendelsesordningen for dette kursus:

 • VERDO
 • Aarhus Vand
 • TREFOR
 • VandCenter Syd
 • HOFOR
 • DIN Forsyning

   

Vær opmærksom på, at kursusbeviset har en gyldighed på 3 år, og at man derefter skal på nyt kursus. Det er på eget ansvar at få booket sig ind på kurser og holde øje med udløbsdatoen på kursusbeviset.

Hvis man som vandforsyning også ønsker at tilslutte sig denne godkendelsesordning, kan man kontakte Britt Cramer Dalén, DANVA. Mail: bd@danva.dk