Kommuner og spildevandsselskaber skal samarbejde om klimatilpasning i byerne, men en række love og bekendtgørelser kan gøre dette arbejde til lidt af en jungle.

På dette kursus får du en grundig og detaljeret gennemgang af reglerne for klimatilpasning, herunder betalingsloven, serviceniveaubekendtgørelsen og omkostningsbekendtgørelsen samt eksempler på konkrete projekter, præsenteret fra kommuner og spildevandsselskaber.

Målgruppen er ledere og medarbejdere i kommuner og spildevandsselskaber, der arbejder med juridiske og økonomiske aspekter af klimatilpasning i forhold til håndtering af regnvand i byerne.

Vedr. tilmelding og deltagerpris:
Hvis forsyning og kommune deltager sammen er deltagerprisen pr. deltager kr. 2200.
Tilmelding til hb@danva.dk


SE PROGRAMMET HER