Høring af ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår syntetiske polymermikropartikler (”mikroplast”) (komitésag)

DANVA takker for modtagelsen af høringsmaterialet og vil i det følgende udtrykke vores holdning til ændringerne:

Overordnet ser vi positivt på de foreslåede ændringer, der tilstræber en meget nødvendig begrænsning af mikroplast i miljøet. Det er dog efter vores opfattelses helt uforståeligt, at der skal være så lange udfasningsperioder. Her kan eksempelvis nævnes kosmetikprodukter med indhold af mikroplast, hvor udfasningsperioden kan være helt op til 12 år. For disse ikke-essentielle anvendelser synes en udfasningsperiode på 2 – 4 år være mere end tilstrækkelig.

 

Med venlig hilsen

Claus Vangsgård

DANVA