Hele tre prismodtagere får i 2021 DANVAs initiativpris. Det gør de, fordi de er gået forrest i indsatsen med at sætte overvågningen af covid19 i spildevand på Sundhedsstyrelsens dagsorden

Corona fik også sat sit fingeraftryk på uddelingen af DANVAs initiativpris 2021. Ved foreningens virtuelle nytårstaffel mandag den 10. januar 2022, blev prisen uddelt til tre initiativrige frontløbere i målingen af coronasmitten i spildevand.

Vinder af DANVAs initiativpris 2021 er blevet offentliggjort ved DANVAs virtuelle nytårstaffel torsdag den 10. januar 2022.

I et spændende opløb blandt fem nominerede kandidater går prisen i år til hele tre modta-gere, der alle tre har været med til at sætte en fed streg under sammenhængen mellem vand og sundhed.

Vinderne af DANVAs initiativpris 2022 er:

 • Jacob Andersen, Hjørring Vandselskab
 • Jes Clauson-Kaas, HOFOR
 • Ida Marie Knudsen, HOFOR

Om vinderne sagde DANVA formand Lars Therkildsen, der stod for uddelingen af prisen:

”Vores tre prismodtagere får DANVAs initiativpris 2021, fordi de er gået forrest i indsatsen med at sætte overvågningen af covid19 i spildevand på Sundhedsstyrelsens dagsorden. De har på eget initiativ igangsat målinger i spildevand og banet vejen for, at covid19 overvåg-ning i spildevand i dag er en integreret del af den nationale covid19 smitteovervågning. Med deres arbejde har de bygget bro mellem vandsektoren og sundhedssektoren, og trukket linjen tilbage til det oprindelige formål med at etablere kloaksystemer og vandforsyning. Vand og folkesundhed er stadig lige så tæt forbundet, som det var i 1800-tallet”.

Seks kandidater

I alt seks kandidater var med i opløbet til DANVAs initiativpris. Alle fem nomineret, fordi de har ydet en bemærkelsesværdig indsats i løbet af 2021 - enten i egen virksomhed, i lokalområdet eller på nationalt plan.

De øvrige nominerede var: 

 • Thor Danielsen, YWPDK
 • Macy Aarenstrup, Ruskol
 • Jan Michael Jørgensen, SK-Forsyning
 • Per Hald, Bornholms Forsyning
 • Louise Welling, Ruskol

Et virtuelt nytårstaffel

115 vandeksperter var med, da DANVAs formand Lars Therkildsen offentliggjorde vinderen ved DANVAs virtuelle nytårstaffel.

Temaet for arrangementet var ”Klimatilpasning”. På mødet kunne DANVA medlemmer høre mere om COP 26, og sammen med politikere og eksperter stillede DANVA skarpt på resultaterne fra Glasgow, der på nogle områder er en milepæl, og som vil påvirke vandselskabernes arbejde - også i Danmark.

Om prisen

DANVA har uddelt en initiativpris siden 2016.

Initiativprisen gives for et særligt initiativ inden for grundvand, drikkevand, afløb, spildevands-rensning eller klimatilpasning, f.eks. gennem teknologiudvikling, formidling eller uddannelse og som dermed har skabt grundlag for vækst og større synlighed af vandsektoren.

Tidligere vindere har været:

 • 2016 Trine Stausgaard Munk
 • 2017 Jens Frederik Bastrup
 • 2018 Jan Michael Blum
 • 2019 Bo Laden
 • 2020 Freya Mosbæk

Om DANVA

DANVA er brancheorganisation for vandselskaber

 • DANVA forener alle vandkredsløbets aktører i samarbejde om bæredygtige løsninger.
 • DANVA forstærker alle, der sikrer forbrugernes tillid til vand, effektiv drift og en høj forsyningssikkerhed.
 • DANVA fortæller alle om værdien og effekten af danske vandløsninger, der skaber liv og sundhed.