Vandhane og drikkevand COLOURBOX17046411.jpg

DANVAs medlemmer, der leverer drikkevand i en mængde svarende til forbruget hos to tredjedele af den danske befolkning, har ingen nye fund af PFAS.

Forbrugerne hos de store vandselskaber kan trygt åbne for vandhanen uden at bekymre sig om PFAS. DANVAs medlemmer, vandselskaberne, der leverer drikkevand i en mængde svarende til forbruget hos to tredjedele af den danske befolkning har nemlig ingen nye fund af PFAS og leverer drikkevand af en kvalitet, som myndighederne kræver det.

I lyset af den debat om PFAS, der har været om overblikket over drikkevandets tilstand, har DANVA gennemgået alle analyser fra medlemskredsen, der for størstepartens vedkommende er de store vandselskaber men også mellemstore og små vandværker. Opgørelsen viser, at samtlige DANVAs medlemmer har udtaget drikkevandsprøver til analyse for PFAS. Resultaterne viser, at der ikke umiddelbart er nyere fund, end de, man allerede kender fra omkring København og på Fanø, hvor der er taget hånd om problemet.

”Det vigtigste for DANVAs medlemmer er, at danskerne har tillid til at drikke vand fra vandhanen. Derfor er vi glade for med overblikket i hånden at kunne konstatere, at forbrugerne uden bekymring kan drikke af hanevandet, der efterlever myndighedernes strenge krav,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

DANVA kan også konstatere, at der typisk er et sammenfald mellem kendte punktkilder og konstateret forurening. Punktkilder er typisk losse- og fyldpladser, brandøvelsespladser og lufthavne.

”Det er vigtigt for os, at man prioriterer oprydning og håndtering af de allerede kendte PFAS i nærheden af indvindingsområder for drikkevand prioriteres højt. Vi ved også, at jo tættere på kilden, man kommer, jo mere effektive er de rensemetoder, der er tilgængelige. Derfor skal man ikke vente til stofferne har spredt sig til grundvandet,” siger Carl-Emil Larsen.

DANVA, der har en række forslag til at løse problemet med PFAS, glæder sig over, at der er politisk fokus på og vilje til at skærme grundvandet og naturen mod sundheds- og miljøfarlige stoffer.