Kaffekop
Under initiativet ”Giver du en kop digitaliseringskaffe” søsætter DANVA et nyt initiativ, hvor vi inviterer os selv på kaffe hovedsageligt hos vores små og mellemstore selskaber, med henblik på at drøfte jeres udfordringer med digitalisering og data. Vi forventer at mødet tager en times tid.

DANVA søsætter et nyt initiativ med henblik på at støtte om de små og mellemstore selskabers udfordringer med digitalisering og data.

Under initiativet ”Giver du en kop digitaliseringskaffe” søsætter DANVA et nyt initiativ, hvor vi inviterer os selv på kaffe hovedsageligt hos vores små og mellemstore selskaber, med henblik på at drøfte jeres udfordringer med digitalisering og data. Vi forventer at mødet tager en times tid.

Selskaberne råder over en række komplicerede systemer og data, som det kræver en stor viden og indsats at holde i luften i en foranderlig verden med omskiftelige krav til blandt andet klima, miljø, effektiv investering/drift og beredskab.

Vi sætter fokus på de små og mellem store selskaber da vi antager at de står med en række fælles digitaliseringsudfordringer, som det kan være vanskeligt at løfte i dagligdagen f.eks. grundet manglende bemanding/kompetencer.

Vi igangsætter denne aktivitet her til efteråret, da vi f.eks. gerne vil i dialog med jer ang. det dataøkosystem der er på tegnebrættet hos Energistyrelsen som en del af det kommende Forsyningsdigitaliseringsprogram.

Det er vores intention at vi med møderne kan identificere eventuelle behov for nye DANVA-tiltag, der kan støtte op om jeres digitaliseringsindsats.

Vi vil opfordre de af jer der ønsker at drøfte digitalisering og data, med udgangspunkt i netop jeres selskab, at byde DANVA på digitaliseringskaffe i løbet af de kommende måneder. Kontakt senior projektleder Lars Gadegaard lgc@danva.dk/42556065

Vi håber at I vil tage godt imod vores initiativ. Vi tillader os ligeledes selv at være opsøgende og henvende os til nogen af jer med henblik på at få en bred besvarelse.

Nedenfor en inspirationsliste med emner som vi kan tage udgangspunkt i på mødet. Suppler gerne listen efter behov.

 1. Nævn de forretningsområder i jeres selskab, hvor digitalisering og data fylder mest.
 2. Hvilke initiativer har I gennemført med henblik på at optimere anvendelsen/værdien af jeres systemer/data?
 3. Nævn jeres største udfordringer i relation til digitalisering og anvendelsen af interne/eksterne data
 4. Har I automatiseret hjemkaldelsen af jeres energiforbrug?
 5. Fjernaflæste målere/smart meters – høster i gevinsten?
 6. Sektorkobling/Dataøkosystem
  Regerings Digitaliseringsringsstrategi fra 2022 refererer til et Forsyningsdigitaliseringsprogram der forventes lanceret efter det forestående Folketingsvalg. I Forsyningsdigitaliseringsprogrammet vil der blandt andet være fokus på at skabe en sammenhængende grøn forsyningssektor, der udnytter ressourcer og infrastruktur på tværs af værdikæder og forsyningsarter. Sammenhængen skabes via et dataøkosystem, der forventes at udgøre en central forudsætning for at data og forsyningsydelser kan flyde effektivt fra sektor til sektor og skabe et grundlag for innovation og nye forretningsmodeller.

  Hvilke data vurderer dit selskab at vi fra vand- og spildevandsbranchen bør byde ind med til dette dataøkosystem bestående af aktører fra (staten, kommunerne, forbrugerne, vores kollegaer i vandsektoren og de øvrige forsyningssektorer, markedet m.m.)?

  Hvilke data vurderer dit selskab at vand- og spildevandsektoren skal efterspørge fra ovennævnte aktører med henblik på at kunne optimere vores forretning (rent vand til borgeren/recipienten, grøn omstilling, klima, miljø…)?
   
 7. Fleksibelt elforbrug
  En fremtid baseret på grønne energikilder (vind, sol m.m.) forudsætter at forbrugere og virksomheder er fleksible i deres elforbrug og justerer deres forbrug efter hvornår den grønne strøm er billigst/tilgængelig.

  Det gælder ligeledes for vand- og spildevandsselskaberne, der kan bidrage til den grønne omstilling ved f.eks. at indstille deres pumpning/beluftning til når strømmen er billigst/grønnest. Dette naturligvis under forudsætning af at f.eks. krav til udledning m.m. overholdes. Herudover kan vand- og spildevandsselskaberne bidrage til balancering af elnettet ved at ned-/opregulere deres strømforbrug/produktion på baggrund af Energinets behov for balancering af elnettet.

  Hvilke overvejelser har jeres selskab gjort sig med henblik på at kunne agere fleksibelt på elmarkedet?

 8. Hvorledes kan DANVA bidrage til at gøre jeres hverdag lettere og mere effektiv i relation til digitalisering og anvendelsen af data?