IMG 20220913 151957
Den globale vandsektor mødes ved i København til IWA World Water Congress & Exhibition 2022 fra den 11-15. september 2022.

Vandtopmøde i København leverer anbefalinger til COP27. Tusindvis af vandfolk fra hele verden er kommet til IWA World Water Congress & Exhibition i København. Mandag blev der afviklet topmøde, hvor ministre og højprofilerede erhvervsledere samarbejdede om anbefalinger til FN’s klimakonference i Ægypten til november.

Miljøminister, Lea Wermelin, var den danske regerings repræsentant ved topmødet på verdenskongressen for vand, som arrangeres af DANVA. Desuden var der deltagelse af blandt andre indiske og sydafrikanske ministre og målet var at udarbejde anbefalinger til COP27. Udgangspunktet var verdensmål 17, der omhandler partnerskaber.

Miljøminister Lea Wermelin deltog ved flere arrangementer på IWA World Water Congres og ser, at koblingen mellem vand og klimaforandringerne er blevet større globalt set og hun spår at vand kommer længere op på den globale politiske dagsorden.    

 

“Danmark er et lille land, som ønsker at have stor indflydelse på at opfylde FN’s verdensmål for vand og partnerskaber,” sagde Lea Wermelin på topmødet.

”Verden oplever, at der er tørke nogle steder, mens der er oversvømmelser på andre dele af kloden. Den danske vandsektor er modstandsdygtig, fordi vi samarbejder på tværs af kommuner, vandselskaber og virksomheder. Og vi har superkræfter i forhold til den grønne omstilling. Derfor er vi interesserede i globale samarbejder. Vi mener, Danmark er en vigtig stemme for vandet.”

Det er første gang, IWA-kongressen har programsat et sådant politiske politisk topmøde, hvor ministre, borgmestre, forsyninger, virksomheder og organisationer fra hele verden er inviteret til diskussion. Topmødets anbefalinger er en række anbefalinger, der uddyber, hvordan man i partnerskaber bliver bedre til at sikre finansiering, god forvaltning og innovation.

Den danske vandsektor har en masse at tilbyde for at opfylde klima- og verdensmål, understreger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Det, vi lærte af topmødet, er, at vi skal arbejde sammen ikke bare i partnerskaber men i partnerskaber, der er foranderlige og gennemsigtige. Det kan kun blive realiseret, hvis regeringer og lokale myndigheder bakker op. Og det er afgørende, at verdens vandorganisationer slår ind på den politiske bane. Det er mere forpligtende, men det er samtidig her indflydelsen findes til at skabe forandringer.

”Det, vi lærte af topmødet, er, at vi skal arbejde sammen ikke bare i partnerskaber men i partnerskaber, der er foranderlige og gennemsigtige. Det kan kun blive realiseret, hvis regeringer og lokale myndigheder bakker op. Og det er afgørende, at verdens vandorganisationer slår ind på den politiske bane. Det er mere forpligtende, men det er samtidig her indflydelsen findes til at skabe forandringer,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen. 

Mødets nøglebudskaber og anbefalinger overleveres til verdens ledere, som de kan tage med videre i FN-regi på COP27 i november og den efterfølgende UN 2023 Water Conference. Resultaterne fra topmødet skal spille ind i forhold til verdensmålene og klimamålsætningerne fra Paris-aftalen.

Nøglebudskaber og opfordringer til handling fra IWA’s topmøde i København:

  • Vandløsninger er af fundamental betydning for vores fremtid - der er et presserende behov for robuste løsninger.
  • Ferskvandsøkosystemer er en kritisk del af kredsløbet - disse skal medregnes som en del af løsningen.
  • En fælles indsats og partnerskaber er påkrævet for at fremskynde handling, der gør en forskel.

IWA’s pressemeddelelse