MG 2817

Miljøstyrelsen ønsker at kunne følge vandsektorens vej mod en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030.

Værktøjet er en Parismodel 2, som er en forbedret udgave af den Parismodel, som blev anvendt til fastsættelse af målet i 2021.

Med henblik på at videreudvikle Parismodel 2, som dækker selskabernes driftsemissioner, inviterer Miljøstyrelsen i samarbejde med DANVA og Envidan til 2 workshops:

  • Spildevand: Fysisk møde hos DANVA, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg, torsdag den 17. november 2022, kl. 10 - 15.
  • Drikkevand: On-line møde, fredag d. 18. november 2022, kl. 10 – 12.

På møderne vil Envidan, som har fået tildelt opgaven med at videreudvikle Parismodellen, præsentere de foreløbige resultater af arbejdet, og efterfølgende vil de deltagende vandselskaber blive bedt om input, kommentarer og forslag til forbedringer.

Målet er en Parismodel 2, som opgør de overordnede emissioner for selskabernes drift på et niveau, så alle selskaber kan være med.

Envidans opgave resulterer i en vejledning for Parismodel 2 med opgørelsesmetoder og med overblik over evt. manglende emissionsopgørelser, som der efterfølgende skal arbejdes videre med.

Målgruppen for de 2 workshops er medarbejdere fra vandselskaberne, som er praktikere med god viden om emnet og gerne med erfaringer fra første runde af Parismodellen.

Herudover inviteres rådgivere og andre interessenter.

Tilmelding til Thomas Sørensen, DANVA på ts@danva.dk senest torsdag d. 10. november.

Vi håber, at I har lyst og mulighed for at deltage.

Venlig hilsen

Miljøstyrelsen, Envidan og DANVA