IWA2020_SIGNATUR Islands_Brygge_Havnebad_20180606_TH_0062.jpg
Foto: Islands Brygge Havnebad

Den globale vandsektor kan bidrage betydeligt til en grønnere klode. Den erkendelse, sammen med en stor portion viden og gejst, er noget af det, som Helle Katrine Andersen, sekretariatschef i DANVA og formand for IWAs danske nationalkomité, håber, at deltagerne på IWA World Water Congress & Exhibition tager med hjem fra København i midten af september.

Partnerskaber har et særligt fokus på IWA-kongressen i september. Det er noget af det, der kendetegner den danske vandsektor, og samtidig er partnerskaber et nøgleord i den grønne omstilling. Helle Katrine Andersen, sekretariatschef i DANVA og formand for IWAs danske nationalkomité, håber, at kongressen kan være med til at sætte gang i yderligere partnerskaber

“Jeg håber, kongressen er med til at bane vej for nye partnerskaber, fordi vi i DANVA tror på, at partnerskaber på tværs af vandsektoren og på tværs af lande er vejen frem i forhold til at nå målene for bæredygtighed,” siger Helle Katrine Andersen.

Og velfungerende partnerskaber er der mange eksempler på fra den danske vandsektor. Både på udstillingen i den danske pavillon og på de mange forskellige tekniske ture rundt om i Danmark, som deltagerne på kongressen kan tilmelde sig, vil der være det ene eksempel efter det andet på partnerskaber, som skaber værdi for vandkunder, miljø, klima og virksomheder.

Anbefalinger til FN

Under titlen Partnerships for Smart Liveable Cities – Water as a Key to Action on Climate and the SDG’s” udvikler deltagerne på et High-Level Summit anbefalinger til, hvordan man i partnerskaber bliver bedre til at sikre finansiering, god forvaltning og innovation. Til dette summit bliver inviteret ministre og borgmestre, forsyninger, virksomheder og organisationer.

Resultatet af kongressens High-Level Summit skal være et klart budskab fra den globale vandsektor med anbefalinger til verdens ledere, som kan arbejde videre dem i FN regi på COP27 i november og på UN 2023 Water Conference i marts næste år i bestræbelserne på at nå Verdensmålene og klimamålsætningerne fra Paris-aftalen.

Læs mere om Summit på IWA-kongressens hjemmeside: worldwatercongress.org

Kontaktperson i DANVA: Miriam Feilberg, mfe@danva.dk

Gejst og grønne løsninger

“Jeg håber også, at folk får stor inspiration til at arbejde videre med bæredygtighed i vandsektoren. At folk kommer hjem med cases, gode erfaringer og information om praktiske teknologier, processer og løsninger, der dels viser, hvad man kan inden for vandsektoren, og dels
giver en retning for, hvad man skal gøre,” siger Helle Katrine Andersen.

For hende handler det om, at kongressens deltagere får en forståelse af, hvor vigtig vandsektoren er i forhold til den globale bæredygtighedsdagsorden, hvad vandselskaberne kan gøre, og hvordan man skal gøre det.

“Vi bruger mange ressourcer på kongressen. Det giver mening, fordi vi er helt overbeviste om, at deltagerne får viden og ideer med hjem, så de kan arbejde med nye løsninger på en bedre måde end, , hvis de ikke havde fået det enorme pust af viden og inspiration, som kongressen forhåbentlig giver dem,” siger Helle Katrine Andersen.

Jeg håber, DANVAs medlemmer går hjem med stor gejst og inspiration, når kongressen er slut.

Under kongressen står DANVA blandt andet for en workshop om vejen til en klimaneutral vandsektor.

“Der vil være folk med fra vandselskaber rundt om i verden, som er i begyndelsen af den forandring, hvor man får øjnene op for, hvor stor en effekt vandsektoren har, og hvor meget den kan bidrage til et reducere et lands klimaaftryk. Det drejer sig eksempelvis om, hvordan man kan arbejde med ressourcerne i spildevandet og energieffektivisere processerne.”

Styrker den danske eksport

På kongressen vil der være mange beslutningstagere, som på et tidspunkt skal træffe nogle valg i forhold til, hvilken vej deres vandselskab skal gå. Der er mange muligheder, når man eksempelvis skal opgradere sine renseanlæg. Og derfor er udstillingen i forbindelse med IWA-kongressen en unik mulighed for danske vandvirksomheder til netop at møde beslutningstagere fra vandselskaber over hele verden og lytte til deres ønsker.

“Med det stigende fokus på klima og miljø, som vi endnu engang sætter på dagsordenen på kongressen, står danske producenter og rådgivere godt, fordi Danmark er meget langt fremme, når det kommer til blå-grønne løsninger og teknologier,” siger Helle Katrine Andersen.

Hun peger på, at kongressen, udstillingen og de tekniske ture tilsammen er en god reklame for alt det bedste fra hele den danske vandbranche.

At få kongressen til Danmark og præsentere hele verden for danske teknologier og viden understøtter ambitionerne i den nye eksportstrategi for vand og Vandvisionen, som vi formulerede tilbage i 2015. Det er et enestående udstillingsvindue for virksomhederne i vandbranchen,” siger Helle Katrine Andersen.

Mere internationalt samarbejde

Temaet for kongressen, “Water for smart liveable cities”, blev allerede lagt fast, da IWAs danske nationalkomité bød ind på kongressen. Og København er et godt eksempel på, hvordan innovation, planlægning og digitalisering inden for vand har været med til at skabe en storby med høj livskvalitet. Men danske vandselskaber og virksomheder kan også lære meget af udlandet.

Få mere ud af IWA

Helle Katrine Andersen fremhæver, at der er meget at hente i IWA for danske vandselskaber. “Jeg håber, flere danske vandselskaber får et bedre kendskab til IWA og de mange tilbud, som findes i organisationen. Der er selvfølgelig alle konferencerne, men der er også mere lavpraktisk videndeling i forskellige specialistgrupper og klynger inden for forskellige temaer. Det tror jeg, der er mange, der kan få noget ud af, og samtidig være med til at præge IWA i forhold til samarbejde, partnerskaber og åbenhed om at dele løsninger, som vi har tradition for i Danmark.”

“Vi skal også være meget åbne overfor, at alle svarene ikke nødvendigvis findes i Danmark. Så der vil være vidensdeling og inspiration i begge retninger på kongressen. Vandselskaber ude i verden kan have nogle andre hensyn eller problematikker, end vi har i Danmark. Så hvis vi vil ud i verden med vores løsninger, skal vi også have et kendskab til, hvad vi kan bidrage med i forhold til deres situation,” siger Helle Katrine Andersen, som også peger på vandselskabernes vigtige rolle, når det kommer til udvikling af nye teknologier.

Jeg håber, DANVAs medlemmer går hjem med stor gejst og inspiration, når kongressen er slut. Og med deres nye viden om internationale forhold, kan de være med til at udvikle og teste løsninger, som både kan gavne den danske og på længere sigt den globale vandsektor,” siger hun.

Kongressen er et godt sted at skabe netværk og høre om problemstillinger ude i verden. Men når kongressen er slut, håber Helle Katrine Andersen, at flere danske vandselskaber udnytter muligheden for at indgå i internationale grupper inden for IWA.