Operations Challenge er for første gang en del af IWA World Water Congress and Exhibition, når kongressen kommer til Danmark d. 11. – 15. september i år. Mellem 6 og 9 internationale hold vil dyste i tre typiske discipliner, som vandsektorens drifts- og servicepersonale møder i deres daglige arbejde. DANVA håber, at flere danske forsyninger vil stille med et hold, så vi kan vise hvordan sådanne opgaver løses ude i de danske forsyninger.

Operational Challenge er inspireret af de konkurrencer, der har kørt i mere end 30 år i WEF-regi. Drifts- og servicepersonale viser deres evner ved at konkurrere i forskellige discipliner. Formålet med konkurrencen er at sætte fokus på det vigtige arbejde, der dagligt udføres ude i forsyningsselskaberne og som ret beset er det fundament, sektorens succes bygger på – både herhjemme og i udlandet.

De tre skills

Et hold bestående af tre medarbejdere dyster i de tre konkurrencer: Maintenance, Collection Systems og Safety.

Maintenance: Holdene skal inspicere og kontrollere tilstanden af ​​akseltætningen i en af ​​pumperne i pumpestationen. Derudover skal holdene kontrollerer styreskinneholdere og styreskinner for tilstrækkelig vedligeholdelse og drift. Til sidst genmonteres den inspicerede pumpe tilbage i pumpestationen.

Maintenance er sponsoreret af Grundfos.

Collection Systems: Opgaven går ud på at simulere arbejde i kloaksystemet. Der er en lækage på et 8-tommer PVC-kloakrør. Holdene skal reparere røret og et nyt rør skal tilsluttes et 4-tommer PVC-rør.

Collection Systems er sponsoreret af Wavin.

Safety: Holdene skal redde en bevidstløs kollega op fra et mandehul. Den bevidstløse kollega formodes at være blevet udsat for en ukendt gas eller iltmangel på grund af en slidt ventilpakning i stationen. Holdene skal redde den bevidstløse kollega, reparere ventilen og sætte ledningen sikkert i drift igen.

Safety er sponsoreret af Carl Stahl og Tractel.

Konkurrencen finder sted onsdag d. 14. september, med mulighed for at træne på de opstillede baner dagen forinden. Det er gratis at deltage.

Vil jeres forsyning deltage med et hold?

Det er nemt at melde sig til. Alt, I skal gøre, er at sende en mail til Emilie Friis Velbæk og fortælle, at I gerne vil deltage i konkurrencen inden d. 30. juni. Efterfølgende udsendes nærmere information om konkurrencen, samt detaljerede beskrivelser af de tre skills.

I kan læse den officielle invitationen her.