191102 5890 (3)
"Kongressen er kulminationen på rigtig mange års forberedelse, udført af over hundrede aktører på tværs af vandsektoren, forskningsinstitutioner, myndigheder", DANVA og IWA Denmark, værter for verdenskongressen

Vel er det ikke Tour de France, men for den danske vandbranche er det en ”once in a lifetime” mulighed, når World Water Congress & Exhibition 2022 kommer til Danmark og verdens vandprofessionelle mødes til erfaringsudveksling, nye samarbejder og diskussion om løsninger som forudsætning for at nå FN’s bæredygtighedsmål i 2030.

Som et relativt lille land er vi i Danmark særligt stolte af at være vært for IWA World Water Congress & Exhibition i København til september. Kongressen er kulminationen på rigtig mange års forberedelse, udført af over hundrede aktører på tværs af vandsektoren, forskningsinstitutioner, myndigheder samt IWA-DK og DANVA, som udgør de officielle værter.

For den danske vandbranche er denne unikke begivenhed mere end en kongres. Den udgør et afgørende bidrag til at nå målsætningerne i Regeringens ”Eksportstrategi for vand”, hvis vision er, at den danske vandbranche skal være med til at løse verdens vand- og klimatilpasningsproblemer gennem en fordobling af den danske vandteknologieksport fra 20 mia. kr. i 2019 til 40 mia. kr. i 2030.

Det kræver, at vi styrker innovationen og udbygger Danmarks position som vækstcenter for smarte vandløsninger, og her udgør kongressen en vigtig løftestang for øget eksport og globalt samarbejde om verdens vandudfordringer. På kongressen får den danske vandsektor mulighed for et indgående kendskab til de globale udfordringer, som er fundamentet for diskussioner om fælles løsninger med afsæt i f.eks. effektivisering, innovation, digitalisering og klimatilpasning. Og kongressen er sammen med udstillingen et overordentligt vigtigt globalt udstillingsvindue for markedsføring af den danske vandbranche.

Vi har brug for hinanden, hvis vi skal levere de smarte vandløsninger og nå FNs bæredygtighedsmål i 2030

Kongressen indeholder et væld af programpunkter og aktiviteter, som skal understøtte målsætningerne. Operations Challenge er et nyt initiativ i IWA-regi, hvor teams af driftsfolk fra hele verden skal konkurrere i forskellige discipliner, og foruden samarbejde er konkurrencen med til at fremhæve driftens værdifulde arbejde.

Det er ligeledes første gang for det programsatte politiske high level summit, hvor ministre, borgmestre, forsyninger, virksomheder og organisationer fra hele verden er inviteret til diskussion. Målet for topmødet er en række anbefalinger til, hvordan man i partnerskaber bliver bedre til at sikre finansiering, god forvaltning og innovation. Mødets resultater skal samtidig udgøre den globale vandsektors anbefalinger til verdens ledere, som de kan tage med videre i FN-regi på COP27 i november og den efterfølgende UN 2023 Water Conference i bestræbelserne på at nå Verdensmålene og klimamålsætningerne fra Paris-aftalen.

2022 er også grundvandets år, hvorfor jeg er specielt begejstret for initiativet til et særligt grundvandforum, som skal bidrage til at løse udfordringen med at sikre rent og sundt grundvand til fremtidige generationer. Det er min forhåbning, at vandforvaltere og beslutningstagere flere steder i verden vil få øje på denne potentielt uudnyttede ressource, som vi i Danmark har en lang tradition for at forvalte og søge at beskytte.

Det glæder mig også, at der på kongressen i København er blevet lagt særlig vægt på aktiviteter, der skaber værdi for unge vandprofessionelle og studerende, som jo udgør fremtidens potentielle vandledere. Det omfattende program er udarbejdet af IWA Young Water Professionals, DTU Skylab og VIA Horsens, der bl.a. tager de unge med på en innovationsrejse med henblik på at udvikle deres viden og færdigheder. Samtidig skal det være med til at sikre, at vi fortsat kan tiltrække og fastholde de unge på den vandfaglige karrieresti.

Mit håb for kongressen er at se den programsatte ramme omdannet til masser af erfaringsudveksling, networking og nye samarbejdsaftaler på tværs af kontinenter, lande og discipliner. Vi har brug for hinanden, hvis vi skal levere de smarte vandløsninger og nå FNs bæredygtighedsmål i 2030. Jeg opfordrer derfor verdens vandaktører til at deltage i denne enestående begivenhed. Tiden er inde til at mødes, engagere os, og i fællesskab skabe en bæredygtig verden.