COLOURBOX2966629
Foto: COLOURBOX.DK

I et samarbejde mellem Action Platform for Source-to-Sea management og Union of Baltic Cities arrangerede DANVA Workshoppen “Coordinated management from Source to Sea” ved dette års IWA World Water Congress i København. Workshoppen satte fokus på hele vandkredsløbet fra kilde til hav, og kom med forslag til at nå 2 af FN’s Verdensmål. Læs hele rapporten med de vigtigste pointer fra en engagerende workshop og debat.

Source to Sea tilgangen sikrer koordineret beskyttelse af havmiljøet

Flere og flere mennesker bor i byerne. Og mange af verdens store byer ligger ved havet. Dette øger forureningstrykket på verdens have.

Source to Sea tilgangen er en måde at sikre sammenhæng i vandplanlægningen mellem land, ferskvandsmiljø og havet, samtidig med at en helhedstænkende håndtering af naturressource og økonomisk vækst fremmes

På denne workshop fremlagde eksperter fra hele Europa deres input til hvilke udfordringer vi står overfor for at leve op til FN’s Verdensmål nr. 6 om rent vand og sanitet og nr. 14 om Livet i Havene.

Oplæggene handlede om så forskellige ting som udledningen af miljøfarlige stoffer til havene, hvordan vækst og urbanisering fører til øget pres på havene, proaktive vandhåndteringsløsninger, og – ikke mindst – hvad Source to Sea handler om.

I sin indledende keynote speech beskrev Agnieszka Ilola fra the Union og Baltic Cities, hvordan gode erfaringer, udvikling i vandhåndtering og best practices kan deles mellem på tværs af baltiske byer.

Vil du vide mere om workshoppen og samarbejdspartnerne

Download hele workshop rapporten her.

lær mere om Source-to-Sea Management på hjemmesiden for Action Platform for Source-to-Sea Management.

Lær om deling af erfaringer og viden mellem byer på hjemmesiden for Union of Baltic Cities.

Engagerende indlæg og debat

Efter fagfolkenes oplæg var det tid for tilhørerne at komme på banen. Gennem en ivrig rundbordsdiskussion, blev en række af de mest brændende spørgsmål diskuteret. Det resulterede i en lang række inputs, der blev diskuteret. Blandt de mest fremtrædende, var:

Vi ved nok – lad os se at komme igang!

Der var generel enighed blandt paneldeltagerne om, at vi ved nok – men mere viden kan give nye værktøjer.

Samarbejde, både nationalt og på tværs af landegrænser er nødvendigt!

Her blev det pointeret, at det Baltiske område, er et godt eksempel på hvordan man kan opnå samarbejde.

Glem ikke landbruget!

Som en af de primære kilder til diffuse udledninger er landbrugets deltagelse afgørende.

Vi har brug for den rette regulering!

Ja – overregulering dræber. Den rette regulering skaber incitament til at tage hensyn til miljøet.

Konklusion: Der er ikke noget “quick fix” - lad os komme igang!

I sin opsummering fokuserede Torgny Holmgren, Executive Director fra Stockholm International Water Institute på behovet for sammentænkning af Verdensmål 6 og 14, og nødvendigheden af at nedbryde siloer mellem de der arbejder med hver af disse mål.

Behovet for handling understreges af klimaændringerne, og de konsekvenser, der medfører for vandområder og vandkvaliteten.

Debatten fokuserede også på et væsentligt begreb: Coastalisation. At den stigende urbanisering, I høj grad foregår I byer nær havet – og de konsekvenser for vandmiljøet det medfører.

Del så vi når FN’s verdenskongres i 2023

Hvad skal alt det her så til for? Selvfølgelig at dele viden, erfaringer og skabe forbindelser mellem vandoperatører på tværs af af lande og fagområder.

Målet er dog også at bringe budskabet op på højeste niveau; FN Water Conference 2023. Så, del gerne det gode budskab!

Ønsker du en kopi af præsentationer og samlede hovedpointer fra oplægsholderne på workshoppen, skriv da til Anders Hansen, DANVA, på ah@danva.dk.