1 Hvad Var Dagens Vigtigste Emne
Deltagerne på temadagen om overløb den 30. marts 2022 var enige om, at den gode dialog og det gode samarbejde mellem vandselskab og kommune er det, der skal til for at løse udfordringerne med at fremskaffe de nødvendige udledningstilladelser.

Temadag i Vandhuset skulle lægge grunden til en god proces for kommuner og vandselskaber i arbejdet med at få de nødvendige udledningstilladelser til overløb i hus.

Den 30. marts 2022 var det på tide igen: En temadag om overløb - denne gang i et samarbejde med KL. Temadagen skulle lægge grunden til den gode proces for kommuner og vandselskaber i arbejdet med at få de nødvendige udledningstilladelser til overløb i hus.   

DANVAs sekretariatschef Helle Katrine Andersen glædede sig over en fyldt sal og en “øredøvende summen”, men i sin korte velkomst varslede hun de omkring 100 deltagere om, at det ikke er nogen nem opgave, de nu stod med.  

Der skulle ryddes knaster af vejen, og der skulle skabes et grundlag for en fælles skabelon for at få nye tilladelser i hus.   

Midlet: Konstruktiv dialog.  

Midlet for at komme i mål med opgaven er konstruktiv dialog.

Den havde deltagerne, der fordelte sig på fra 26 vandselskaber og 22 kommuner, måske allerede taget fat på på forhånd, da rigtigt mange af dem ankom to-og-to i bilen.

Programmet bød på indlæg fra KL, Miljøministeriet og Miljøstyrelsen, vandselskaber og kommuner og gruppearbejde. Her skulle deltagerne drøftede udfordringer og løsninger samt drøfte, hvad der skal med i en optimal ansøgning. Ideen her er, at man, ved at være enige om indhold i en ansøgning, kan gøre en omkostningstung proces hurtigere og smidigere.    

Fokus på datakvalitet

I 2019 satte miljøministeren fokus på overløb.  

Det helt grundlæggende problem var dog dengang, at datamateriale, som lå til grund for beregningerne for de overløbsvandmængder var behæftet med fejl. Derfor satte DANVA i begyndelsen af 2020 et arbejde i gang, der netop skulle forbedre data på overløb.  

Sidenhen er PULS, der beregner de udledte næringsstofmængder, blevet opdateret og blevet bedre og bedre. Hvorfor det er vigtigt, at data i PULS er rigtige kom Bo Skovmark fra Miljøstyrelsen for at fortælle om. DANVA har af amme årsag opfordret sine medlemmer til at sikre datakvaliteten i PULS. 

PULS, der beregner de udledte næringsstofmængder er blevet opdateret og blevet bedre og bedre. På temadagen kunne deltagerne høre Bo Skovmark fra Miljøstyrelsen fortælle om, hvorfor korrekte data er vigtige.

Resultater fra dagen

Under evalueringen blev tydligt, at opgaven med at skaffe de nødvendige tilladelser er en omkostningstung og langvarig proces, der medfører frustrationer både hos kommunerne og i vandselskaberne. Af mere specifikke tilbagemeldinger lød det blandt andet også en stor anerkendelse af Miljøstyrelsens store arbejde med en udsendt og udgivet FAQ men samtidig også, at FAQ'en, enkelte steder er svær at tolke - f.eks. synes det ikke entydigt, hvad der udgør en gældende tilladelse. Dette lovede Miljøstyrelsen at se nærmere på.

Det går den rigtige vej med at nedbringe antallet af overløb

Med pålidelige data skulle der komme korrekte proportioner ind i debatten om overløb, der dengang kørte på et overdrev. De skulle også forhindre en skævvridning i en evt. afgift på overløb, som Miljøministeriet dengang overvejede.

Nu viser seneste Punktkilderapport fra Miljøstyrelsen, at det går den rigtige vej med at nedbringe antallet af overløb. 

PULS, som er Miljøstyrelsens database til at beregne de udledte næringsstofmængder, er sidenhen blevet opdateret og er blevet bedre og bedre.  

Der mangler dog udledningstilladelser på alle overløb fra fælleskloakerede oplande. Det arbejde er nu påbegyndt.