ÜS And Denmark Join Forces

Den 27. april 2022 underskrev US Water Alliance, Danmarks ambassade i Washington og DANVA et forståelsespapir, der skal reducere klimapåvirkningerne i vandsektoren på begge sider af Atlanten.

Udfordringerne med klimatilpasning og en reduktion af CO2 udledning er de samme på begge sider af Atlanten.

Derfor er det et naturligt skridt, at US Water Alliance har underskrevet et forståelsespapir med den danske ambassade i Washington og DANVA, mener fagleder i DANVA, Bertel Ifversen, der underskrev papiret på vegne af det den Danske Handelskammer i Nordamerika. 

Med forståelsespapiret skal vejen mod en klimaneutral og modstandsdygtig vandsektor banes på begge sider af Atlanten.   

På verdensplan vurderes vandsektoren at være ansvarlig for op mod 10 procent af drivhusgasemissionerne. Det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur anslår, at alene i USA udleder vandselskaberne mere end 45 millioner tons drivhusgas årligt.

Det nye transatlantiske partnerskab til formål at styrke vandsektorens værktøjskasse for at knække kurven. Specifikt vil partnerne undersøge muligheder for kulstofbinding, emissionsreduktioner og -kompensationer, energioptimering og meget mere for at understøtte null-emissions ambitionerne i hele USA.

I Danmark forventer vi, at vandsektoren energi- og klimaneutral i 2030.