2022 09 21 Vejen Mod Klimaneutral Nordisk Vandsektor

En ny rapport giver bud på parametre, som man kan tage udgangspunkt i for at opnå klimaneutralitet, og viser med en række konkrete eksempler, at det er muligt at opgøre udledningerne og følge resultaterne af de forskellige tiltag.

Principper for klimaneutralitet i vandsektoren er blevet præsenteret i en rapport udarbejdet af de fire nordiske vand- og spildevandsforeninger. Rapporten er ikke en model for, hvordan man kan opnå klimaneutralitet, men giver bud på parametre, som man kan tage udgangspunkt i for at opnå klimaneutralitet, og viser med en række konkrete eksempler, at det er muligt at opgøre udledningerne og følge resultaterne af de forskellige tiltag.

Rapporten giver i første omgang bud på at opgøre emissioner i driften og anbefaler:

  • At man starter med at etablere baseline ved at måle udledninger og undgåede udledninger.
  • At man i første omgang har fokus på de mest betydningsfulde udledninger, og dem som man har tilstrækkelige data på. Herved omfatter man 80-90% af udledningerne.
  • Sætter ambitiøse mål for indsatsen – og går i gang.

Rapporten sammenligner opgørelsesmetoder i de nordiske lande og viser stor variation i detaljerne i de enkelte emissionsopgørelser. Derudover viser rapporten med data fra 16 nordiske forsyninger, at det er muligt at opgøre udledningerne, lave målsætninger og følge fremskridt i reduktion af udledningerne.

Arbejdet har i første omgang primært taget udgangspunkt i emissioner fra driften, men på længere sigt er det nødvendigt at kigge på emissioner fra nyanlæg og nedrivning i opgørelserne.

Den 14. september, på IWA-kongressen, blev arbejdet fremlagt to gange:

  • På en international workshop med præsentationer fra: Envidan – Danmark, KWR – Holland, Jacobs – Storbritannien, Grenoble – Frankrig, Agua Andinas – Chile, Bergen Vann – Norge, Aarhus Vand – Danmark, VA Syd – Sverige og HSY Finland. (Hent rapport og præsentationer i boksen herunder)
  • På et side-event i den nordisk pavillon på udstillingen hvor den blev præsenteret af Envidan sammen med repræsentanter for DANVA, Svenskt Vatten, Norsk Vann og FIWA – Finland

Rapporten er udtryk for første skridt i samarbejdet om klimaneutralitet, og de fire nordiske foreninger fortsætter med at dele viden og udvikle fælles metoder i Norden og internationalt, og vil sammen arbejde for en klimaneutral vandsektor national, globalt og på europæisk plan.

Vil du vide mere eller deltage i arbejdet så kontakt:
Thomas Sørensen ts@danva.dk i forhold til den faglige indsats for en klimaneutral vandsektor.
Miriam Feilberg mfe@danva.dk for viden om og bidrag til en politiske indsats.