CEL Åbner UTF 2022
Carl-Emil Larsen byder velkommen til Utility Leaders Forum 2022 ved IWA World Water Congress 2022 i København.

Det kan være nødvendigt at minde sig selv om, at der langt flere ting, der binder os mennesker sammen, end der adskiller. En af disse ting er helt sikkert vand. Og vand samledes 245 af verdens vandselskaber om ved Utility Leaders Forum ved IWA World Water Congress i København.

Vand er livgivende for alle mennesker. En skæbne vi også deler med klodens flora og fauna, og derfor har vi en forpligtelse til at passe på det.

Det var - lidt forenklet – det forhold, 245 ledere i vandselskaber fra hele verden mødtes om ved Utility Leaders Forum ved IWA World Water Congress, i år i København.

Ledere med samme ansvar

Fælles for dem er, at de har samme ansvar. De står i spidsen for organisationer, der skal levere livsvigtige vandservices i et spændingsfelt mellem miljø, klima og sundhed. Og alle forsyningsselskaber har i større eller mindre grad samme betingelser med voksende befolkninger, aldrende infrastruktur og et hurtigt skiftende klima.

Platform til deling af innovative løsninger

Mange selskaber udvikler på den baggrund kreative og innovative løsninger. Det var disse løsninger, deltagerne fik lejlighed til at høre nærmere til ved årets Utility Forum. Indlæggene fra fire spor blev respektive fulgt op af rundbordsdiskussioner, hvor deltagerne havde lejlighed til at høre nærmere om forskellige erfaringer med at levere rent vand og håndtere spildevandet med voldsomme klimaforandringer som følgesvend.

”Det gør Utility Leaders Forum til den enestående platform i den globale vandsektor. Her kan vi få et indblik i globale og lokale udfordringer og i vandselskabernes løsninger, der alle udvikles under forskellige miljømæssige og samfundsmæssige forudsætninger, siger sekretariatschef i DANVA, Helle Katrine Andersen, og fortsætter:

”Ved Utility Leaders Forum kan deltagerne knytte værdifulde kontakter til hinanden, og resultaterne af drøftelserne på denne kongres, dem tager vi videre med i arbejdet i relevante IWA-fora og herefter ved IWA World Water Congress & Exhibition i Toronto i 2024, afslutter Helle Katrine Andersen, formand for den danske værtsorganisering (IWA Danmark) og styregruppe, og som sådan har hun været en af de danske hovedkræfter i IWA World Water Congress 2022.