Slam2 Bf
Billede: Skanderborg Forsyning

Miljøstyrelsen har d. 8. maj 2023 udgivet en FAQ om PFAS i spildevandsslam.

FAQ’en handler blandt andet om grænseværdi for PFAS i slam, reglerne for udbringning af slam, og risici ved håndtering af PFAS-holdigt slam.  

Find Miljøstyrelsens FAQ'en her

Der henvises også til blandt andet kortlægningen af brancher, der anvender PFASsåvel som Regionernes PFAS-håndbog. Begge rapporter er gode værktøjer i en kildeopsporingsproces sammen med kommunen.