Vandboring1 Fotojesperblæsild
Foto: Jesper Blæsild

Regeringen har fremlagt sin digitaliseringsstrategi, og et nøglepunkt i denne er reformen af Jupiterdatabasen.

I årevis har Jupiter-databasen været det centrale opsamlingspunkt for alle lovpligtige informationer om boringer og vandkvalitet i både boringer og vandforsyninger. Herfra er data blevet indberettet og gjort tilgængelig for videre brug.

Udvikling og behov for opdatering

Med tiden er databasens omfang knopskudt og omfanget er vokset betydeligt. Denne vækst, sammen med den teknologiske udvikling og opståede nye behov, har gjort en omfattende revision nødvendig. Ydermere er der et voksende ønske om, at databasen fremadrettet skal indeholde et endnu bredere spektrum af data og muliggøre integration og sammenstilling med andre miljø- og plandata.

Realisering og fremtidige fordele

Selvom forberedelserne til dette projekt har været i gang i flere år, er det først, at de nødvendige midler er kommet på plads, at potentialer kan realiseres fuldt ud. For vandforsyningerne vil denne opgradering ikke blot medføre forbedret funktionalitet, men også integrationen af geotekniske boringer. Dette vil være et betydeligt skridt fremad for at forbedre modelleringen af hydrologien i byområder.