Særlige Udfordringer I Beskyttet Vandmiljø

Ny vejledning for udledning af spildevand fra renseanlæg og overløb, på lige fod med fx industrielle udledninger er kommet.

Den 12. oktober sendte Miljøstyrelsen et udkast til en revideret "vejledning – spørgsmål og svar om udledning af visse forurenende stoffer" – i daglig tale FAQ om udledning af miljøfarlige stoffer.

DANVA har indsendt sit høringssvar til vejledningen, som kan læses her.

Revisionen af vejledningen sker som en konsekvens af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse fra februar i år, der underkendte dele af den eksisterende vejledning.

Den nye vejledning gælder for udledning af spildevand fra renseanlæg og overløb, på lige fod med fx industrielle udledninger. Dog mangler der vejledning til, hvordan tilladelser konkret skal udarbejdes, og hvilke stoffer der skal vurderes.

Mere vejledning på vej

Samtidig igangsætter Miljøstyrelsen arbejde på at udarbejde særskilt vejledning vedrørende almindeligt belastet overfladevand, samt miljøfarlige stoffer i overløb og på renseanlæg.

DANVA er inviteret til at deltage i dette arbejde, som forventes at forløbe indtil starten af 2024 for overløb og renseanlæg, og indtil midten af 2024 for almindeligt belastet overfladevand.

DANVA går ind i dette arbejde med et fokus på at sikre klare rammer for hvilke oplysninger der er nødvendige for at opnå tilladelse, og hvilke krav selskaberne kan forvente. Hvis du har input til indholdet i disse vejledninger, er du velkommen til at kontakte Anders Hansen.