IMG 20230328 104109
Det er ministeren, der skal beslutte, hvad grænseværdien skal være. Så snart, der ligger noget fra ministeren, så implementerer vi det i affald til jord-bekendtgørelsen og vi laver en kommunikationsplan klar, sammen med DANVA.

På en DANVA temadag om PFAS i Vandhuset den 28. marts 2023 fortalte Casper Glottrup fra Miljøstyrelsen om forventede grænseværdier for PAFS i spildevandsslam. Grænseværdierne for PFAS i spildevandsslam fastsættes af Miljøministeren og vil blive implementeret i affald til jord-bekendtgørelsen.

Baggrunden er Miljøstyrelsens rapport om risikovurdering af PFAS i spildevandsslam med henblik på beskyttelse af grundvand, overfladevand, jord og afgrøder. Rapporten er et vigtigt led i Miljøministeriets arbejde med fastsættelse af grænseværdier for PFAS i spildevandsslam til jordbrugsformål.

Foreslåede grænseværdier

Den nye rapport præsenterer to grænseværdier for PFAS i tørstof, som er 15 µg/kg tørstof for PFAS4 og 50 µg/kg tørstof for PFAS22. Beregningerne er baseret på en række variabler og parametre, såsom mængder udbragt pr. hektar, binding af PFAS i jorden og nedsivning til grundvand.

Bidrag fra DCE

Miljøstyrelsen rekvirerede i februar 2022 Danmarks Miljøundersøgelser (DCE) til at udarbejde en risikovurdering af PFAS i spildevandsslam. DCE bidrog med den faglige ekspertise og var ansvarlig for at udarbejde en grænseværdi, der beskytter mod forurening af grundvand, overfladevand, jord og afgrøder.

Implementering af grænseværdier

De endelige grænseværdier for PFAS i spildevandsslam fastsættes af Miljøministeren og vil blive implementeret i affald til jord-bekendtgørelsen.

FAQ om PFAS i spildevandsslam

Miljøstyrelsen har også udarbejdet en FAQ om PFAS i spildevandsslam og emner herom, som kan findes på deres hjemmeside. Det giver yderligere information om de sundhedsmæssige risici ved PFAS og de tiltag, der træffes for at beskytte miljøet.