Renseanlaeg og slam COLOURBOX18982141.jpg
Foto: Colourbox

Miljøstyrelsen opdaterer vejledende udtalelse om brug af pyrolyse til kontrolleret hygiejnisering af spildevandsslam i overensstemmelse med affald-jord-bekendtgørelsen.

Den 22. juni 2022 præsenterede Miljøstyrelsen en vejledende udtalelse om brug af pyrolyse til kontrolleret hygiejnisering af spildevandsslam i overensstemmelse med affald-jord-bekendtgørelsen. Denne vejledning er nu blevet opdateret og udvidet, og erstatter tidligere udsendte vejledninger.

Kontrolleret hygiejnisering – Hvad indebærer det?

Kontrolleret hygiejnisering er i affald-jord-bekendtgørelsens Bilag 3, punkt 8, litra a defineret som en behandlingsproces, hvor slammet behandles i en reaktor, der garanterer en temperatur på mindst 70 grader Celsius i mindst en time eller en tilsvarende hygiejnisering. Behandlingen skal dokumenteres ved registrering af tid og temperatur. Denne definition har ført til debatter om, hvilke teknologier der indgår i begrebet "tilsvarende hygiejnisering".

Udvidet fortolkning af 'Tilsvarende hygiejnisering'

Miljøstyrelsen har nu udvidet sin fortolkning, således at pyrolyse ikke er den eneste metode, der omfattes af termen. Både monoforbrænding og HTL (Hydrothermal Liquefaction) er nu teknologier, der kan anvendes til behandling af spildevandsslam, under forudsætning af at man kan dokumentere temperatur og opholdstid i anlæggene.

Vigtig bemærkning

Det skal understreges, at der ikke er tale om anerkendelse af teknologierne til fjernelse af miljøfarlige stoffer. Miljøstyrelsen arbejder fortsat på at udvide spektret af teknologier, der kan anvendes til fjernelse af miljøfremmede stoffer fra spildevandsslam, jf. bekendtgørelsens §7. DANVA holder et vågent øje med dette arbejde.

Vil du læse mere om Miljøstyrelsens reviderede udtalelse, kan du finde den her.