Køge Egnens Renseanlæg Under Stormflod

Weekendens stormflod har fyldt mediebilledet med skildringer af berørte husejere. Men hvordan den såkaldte 100-årshændelse blev håndteret hos landets vandselskaber har optaget mindre plads i ugens dagspresse. Et par af de hårdest ramte vandselskaber fik dog netop gavn af lokalmedierne, da krisen for alvor toppede. Her deler de erfaringer i ord og billeder.

Fotos i billedgalleri 1: Provas. Fotos i billedgalleri 2: KLAR Forsyning. Fotos i billedgalleri 3: SONFOR

Flere steder, særligt i områderne ved Lillebælt, Storebælt og Øresund har vandstanden sidste weekend oversteget det, der betegnes som en 100 års hændelse. Og ifølge DMI gik det værst ud over det sønderjyske, hvor bl.a. Aabenraa toppede med 216 cm over normalen. 

Provas fik hjælp fra hjemmeværnet

Hos vandselskabet Provas i Haderslev blev de allerede om torsdagen opmærksomme på risikoen for, at transformerstationen til Haderslev Renseanlæg risikerede at blive oversvømmet, hvis den nærliggende å løb over sine bredder. Denne yderst kritiske situation, som ville betyde stop for spildevandsrensning af hele Haderslev by, resulterede i, at både Brand & Redning Sønderjylland og Hjemmeværnet måtte hidkaldes til at sikre transformatorstationen med sandsække. Heldigvis nåede vandstanden i åen aldrig så langt op.

Til gengæld gik det hårdt ud over en lang række spildevandspumper i særligt i sommerhusområderne, der røg ud af drift. Enten fordi de druknede eller fordi el-skabene nødstoppede eller blev ødelagte af saltvand. Dette på trods af, at Provas havde forsøgt at sikre dem med brøndringe og sandsække, som billederne viser. 

Et andet af billederne viser desuden, hvordan vandets kraft totalt ødelagde en vej som blotlagde en kloakbrønd. 120 cm af vejhøjden blev lørdag skyllet væk.

Onsdag efter stormflodshændelsen kan selskabet berette, at de stadig har ét område, hvor flere spildevandspumper ikke kører på grund af manglende strøm.

Klart budskab blev afgørende i Køge

Også på Sjælland mærkede KLAR Forsyning især i Køge til stormfloden, der resulterede i en vandstand 165 cm over normalen. Til vandselskabernes fordel viste vejrguderne dog den nåde at give et forholdsvist langt varsel. Dét gav mulighed for forberedelse, og her skulle særligt en veltilrettelagt kommunikationsindsats stilet mod forbrugerne vise sig at blive værdifuld, da vandet for alvor viste sin styrke fredag aften.

Allerede to dage før stormen ramte, bad selskabet kunderne om at spare på vandet for bedre at håndtere presset på kloaksystemet.

“Vi vil gerne opfordre jer til at spare på vandet fra fredag eftermiddag, så vi kan minimere belastningen af kloaksystemet. I kan for eksempel vente med at sætte vaskemaskine eller opvaskemaskine i gang, vente med badet og med at trække ud i toilettet, til vandstanden igen falder,” lød opfordringen på KLAR Forsynings hjemmeside.

Line Hollesen, direktør i KLAR Forsyning, gentog budskabet i en video fredag aften på Facebook. “Spar på vandet. Det er en stor hjælp for os,” rundede direktøren videoen af.

Og endelig lykkedes KLAR Forsyning med at få samme budskab ud i adskillige lokale og regionale medier forud for stormfloden.

Det gav pote, og kunderne i Køge kvittererede med et vandforbrug hele 33 % under det normale, mens stormen rasede.

SONFOR rakte ud til pressen for hjælp

I Sønderborg valgte SONFOR at lukke flere pumpestationer, og flere virkede ikke efter stormfloden. Det krævede kommunikation til kunderne som forud for stormen blev informeret gennem flere kanaler. Foruden selskabets hjemmeside, Facebookside, havde selskabet god gavn af deres SMS-service, som varslede kunderne, da de lukkede pumperne i deres områder og da de åbnede igen. Desuden tog selskabet selv kontakt til P4 Syd for at nå bredt ud.

Forsyningsområdets kyster blev hårdt ramt, som det ses på billederne øverst. Mange af el-skabene blev flået op af jorden og splittet ad, og flere stod ikke til at redde. Helt frem til mandag måtte SONFOR informere store områder ved kysten om, at de ikke kunne komme af med spildevandet, da pumpestationerne på daværende tidspunkt stadig ikke var oppe at køre. 

DMI MELDER OM VÆRSTE STORMFLOD LÆNGE

Ifølge DMI skal vi tilbage til 1904 siden vi i Danmark sidst har været ramt af en Østersø-stormflod, der medførte højere vandstande. DMI beskriver, at årsagen til katastrofen skyldes den langvarige vestenvind, der weekenden forinden pressede en masse ekstra vand ind i Østersøen. Og kombineret med den efterfølgende kraftige østenvind, der skubbede vandet i Østersøen tilbage mod vest blev der skabt sammenstuvning af vandet, de steder, hvor det kun langsomt kunne løbe retur. (Kilde: www.dmi.dk)