1677483202503

Byspildevandsdirektivet, erfaringsudveksling og tættere relationer står øverst på arbejdsplanen for DANVAs netop udstationerede medarbejder, som håber at vende hjem fra Bruxelles med en række nye indsigter der kan fremme den danske vandsektors interesser.

Den kommende måned vil arbejdsdagene for chefkonsulent i DANVA, Susanne Vangsgaard, have 100 procent fokus på EU-relaterede emner, efter at hun søndag udskiftede kontorpladsen i vandhuset med en arbejdsstation i Bruxelles. EU som arbejdsområde er dog på ingen måder nyt for Susanne, der i mange år har haft ansvaret for DANVAs kontakt til den europæiske vandforening EurEau, der repræsenterer 30 forskellige europæiske vandselskaber. Men med opholdet forventer hun at kunne nå et spadestik dybere ift. flere centrale emner, der har relevans for de danske vandselskabers rammer.

Susanne Vangsgaard håber samtidig, at nye indsigter i EurEaus arbejdsform kan gøre hende klogere på, hvordan DANVA i endnu højere grad kan understøtte og fremme vandsektorens interesser.

Opholdet muliggør et klart mere koncentreret fokus på de vandfaglige emner på Europa Parlamentets dagsorden, hvor byspildevandsdirektivet er særligt relevant at dykke ned i aktuelt, da dette lige nu er til drøftelse i Parlamentet, hvor der pågår et intenst arbejde med at få udarbejdet forslag til konkret fremsatte regler.

Susanne Vangsgaard deler jævnligt sine erfaringer fra EU på LinkedIn.

Susanne Vangsgaard håber desuden at få indblik i, hvilke informationskanaler, der kan give DANVA væsentlige EU-relaterede oplysninger om aktuelle og fremtidige aktiviteter.

Tættere personlige relationer er også et klart defineret mål i det intense program, hvor Susanne Vangsgaards daglige gang på kontoret forventes at give mulighed for et markant stærkere netværk med de ansatte i EurEau end de vante Teamsmøder fra Danmark tillader. Hun håber også at få lejlighed til dialog med flere danske parlamentarikere og organisationsfolk.

Følg med på LinkedIn

Susanne Vangsgaard kan følges på LinkedIn, hvor hun jævnligt deler nye faglige og personlige erfaringer fra sit ophold.

Der er både faglige og personlige erfaringer at hente i Susanne Vangsgaards LinkedIn opslag.