Spildevandsrensning 928

Spildevandsselskaberne skal have mere ansvar for inddatering i PULS, der indføres skærpet regulering af midlertidige, planlagte udledninger af spildevand, og der indføres særlige krav for kvælstof- og fosforindholdet i ultrarent teknisk vand baseret på spildevand.

Alle medlemmer inviteres til at komme med input til DANVAs høringssvar.

Mere ansvar for inddatering i PULS

Den reviderede spildevandsbekendtgørelse vil overføre ansvar for inddatering til PULS fra kommunerne til spildevandsselskaberne. Da de fleste data, som kommunerne i dag leverer til PULS, i forvejen kommer fra spildevandsselskaberne, mener DANVA, at dette vil være en fornuftig ændring, der kan mindske evt. risici for fejlinddateringer i PULS.

Særlige krav til N og P i teknisk vand

Spildevandsselskaber landet over kigger i dag i stigende grad på at producere ultrarent vand, baseret på spildevand til tekniske formål – fx Power-to-X.

I udkastet til den nye bekendtgørelse bliver der indført mere lempelige krav til kvælstof og fosfor i spildevandet fra produktionen af ultrarent vand.

Kom med input til DANVAs høringssvar

DANVA er i fuld gang med at forberede et høringssvar til denne bekendtgørelse. Hvis du har input til det kan du skrive til: Anders Hansen, ah@danva.dk

Input skal være os i hænde senest d. 2. maj kl. 12.00.

Ny definition af væsentlig ændring

Der har længe været uklarhed over, hvad der udgør en såkaldt væsentlig ændring i belastningen af fx et renseanlæg, og dermed om der er behov for at ansøge om at få en ny udledningstilladelse. I udkastet er definitionen ændret, så det skal være klarere, hvad der udgør en væsentlig ændring.

Krav ved planlagte udledninger

Derudover er der en række mindre ændringer, konsekvensrettelser og ikke mindst mere specifikke krav til planlagte udledninger af spildevand i forbindelse med fx ombygninger på renseanlæg, eller ved omlægninger af ledninger.

Du finder det samlede høringsmateriale her: Høringsdetaljer - Høringsportalen (hoeringsportalen.dk)