Digitaliseringskaffe COLOURBOX

Lars Gadegaard fra DANVA har i starten af året været på rundtur hos en række vandselskaber for at snakke om data og digitalisering. Her sammenfatter han de betragtninger, han er stødt på hos selskaberne.

DANVA har i perioden februar til april 2023 været på besøg hos 16 medlemmer i Jylland og på Fyn og Sjælland med henblik på at tale om digitalisering og data under initiativet ”Giver du en kop digitaliseringskaffe” omtalt i DANSKVAND i december 2022. Formålet med besøgene har primært været at tage temperaturen på digitaliseringsindsatsen hos de små og mellemstore selskaber blandt andet med henblik på at identificere eventuelle behov for kommende DANVA-initiativer.

Inspiration til mulige DANVA-aktiviteter

En række af selskaberne er positive over for etablering af en fælles DANVA-dataportal til deling af ledningsdata med tilhørende TV-inspektioner. Formålet er, at de omtalte data skal stilles til rådighed for træning af machine learning algoritmer med henblik på en bedre forudsigelse af behovet for vedligehold af spildevandsnettet. Der er behov for standardisering i forbindelse med selskabernes og kommunernes registrering af deres LAR og klimasikringsanlæg. DANVA er opmærksom på dette og har igangsat flere aktiviteter på området. Der er desuden en bred interesse for anvendelsen af Enterprise Arkitektur (EA) til at kortlægge forretningen og dens it og dataunderstøttelse. DANVA anvender EA i arbejdet med datamodellerne Danvand og Dandas og har bl.a. derigennem et solidt kendskab til området. Kontakt gerne Lars for et inspirationsmøde.

Forskelligt syn på digitalisering

I boksen på modsatte side fremgår en række af de øvrige betragtninger, der kom til udtryk under besøgene. Det er vigtigt at pointere, at der ikke nødvendigvis er enighed om alle punkterne, da selskaberne har forskelligt syn på og fokus inden for området digitalisering. Der skal lyde en stor tak for den pæne modtagelse og konstruktive dialog hos de besøgte selskaber. Flere af selskaberne oplyser, at de sætter pris på, at DANVA har prioriteret at kigge forbi og bidraget til at sætte fokus på emnet. Hvis der er interesse for det, kan der stadig arrangeres
besøg hos vandselskaber, der måtte ønske det. Kontakt da Lars Gadegaard på lgc@danva.dk.

 

Det siger vandselskaberne

• Digitalisering er eller vil blive indbygget som et vigtigt punkt i selskabets strategi, hvor der sættes fokus på den digitale forretning.
• Det kan være vanskeligt at udarbejde en digitaliseringsstrategi med tilhørende handlingsplaner grundet manglede kompetencer inden for digitalisering. Her er anbefalingen, at digitaliseringsaktiviteter deles op i mindre iterative steps.
• Mangel på tid, kompetencer og økonomi til at sætte sig ind i den nye faglighed.
• Det at få styr på data, f.eks. lednings-, SRO- og økonomidata med en tilstrækkelig høj datakvalitet, fylder meget i hverdagen.
• Det er vanskeligt af få skabt et overblik over data samt at kunne udpege, hvilken værdi der kan skabes. Der er stor afstand mellem økonomi, projekt og drift.
• Stort behov for et overblik til brug for f.eks. investering og vedligehold. Nogle oplyser, at de er i opstartsfasen med hensyn til at udnytte data, og at de ligger inde med store datamængder, der ikke bliver brugt. Andre vurderer, de er godt på vej med deres dataudnyttelse, bl.a. anvendes tilstandsvurderinger intelligent med henblik på prioritering af renoveringsindsatser m.m.
• Ved indkøb af nye it-systemer skal selskabet tænke sig grundigt om. Her nævnes f.eks., at selskabet (ofte) ikke er unikt og derfor bør kunne basere sig på standardsystemer.
• Digitalisering i relation til effektivisering og kundeservice er typisk i fokus.
• Drøftelser om el-fleksibilitet, hvor selskaberne
byder ind på spot og systemmarkederne. En stor del af selskaberne byder via deres systemer ind på spotmarkedet og flytter deres forbrug til,
når strømmen er billigst. Flere har efter kaffemødet tilmeldt sig DANVAs El fleksibilitetsgruppe, hvor vi har plads til flere.
• Selskaberne ønsker at dele målerdata med deres kunder, hvorved de gøres opmærksomme på deres forbrug.