Mand holder blyant lommeregner skrivebord .jpg

DANVA udgiver dette års tillægsdatabase til at hjælpe med processen for tillægsansøgninger.

Tillægsdatabasen et overblik over alle tillægsansøgningerne og følger samme struktur, som de tillægsdatabaser, der har været præsenteret i tidligere år.

Det vil sige, den også i år henviser til, hvilke paragraffer, der er søgt tillæg under, hvor meget der er givet i tillæg, hvorvidt tillægsansøgningen er blevet godkendt/afvist og en begrundelse herfor.

Inkluderer alle ansøgninger til ikke-påvirkelige omkostninger

Tillægsdatabasen inkluderer igen alle ansøgninger til ikke-påvirkelige omkostninger og derudover er der et link, der fører ind til den pågældende sag. 

DANVA håber, at tillægsdatabasen kan være med til at hjælpe med processen for tillægsansøgningerne.