Polimerek_preview.jpeg

Miljøministeriet afholder webinar om vejledning til indsatsbekendtgørelse og bekendtgørelse om udledning af miljøfarlige stoffer med fokus på spørgsmål 43 og 48.

Spørgsmål 43 og 48 centrale for at opnå tilladelse

Spørgsmål 43 og 48 i Miljøstyrelsens vejledning om udledning af miljøfarlige stoffer handler om den vurdering miljømyndigheden skal foretage i forhold til om en udledning kan medføre forringelse af den kemiske tilstand i vandmiljøet. Miljø- og fødevareklagenævnets såkaldte Horsens-afgørelse fra februar 2023 bragte netop disse to spørgsmål i tvivl, og en revurdering af spørgsmålene har derfor været centrale i den revision af vejledningen, der blev sendt i høring i oktober 2023.

Med udgivelse af reviderede versioner af disse spørgsmål er vi kommet et skridt tættere på klarhed over rammerne for tilladelser til udledninger med miljøfarlige stoffer.

3. april:  Teknisk gennemgang af vejledninger vedr. udledning af miljøfarlige stoffer

Miljøministeriet tilbyder teknisk gennemgang af vejledninger vedr. udledning af miljøfarlige stoffer: Teknisk gennemgang af vejledninger til indsatsbekendtgørelsen

Arbejdet fortsætter i to arbejdsgrupper

Samtidig med at spørgsmål 43 og 48 nu er reviderede, fortsætter arbejdet i to arbejdsgrupper, der hhv. ser på en vejledning vedr. udledninger fra renseanlæg og overløb samt separate regnvandsudledninger.

I den oprindelige vejledning (FAQ) om udledning af miljøfarlige stoffer handlede tre spørgsmål specifikt om udledninger fra renseanlæg. Disse tre spørgsmål er taget ud, mens Miljøstyrelsen arbejder på at lave særskilt vejledning på dette område.

For separate regnvandsudledninger skal der på tilsvarende vis udarbejdes ny vejledning.

Hvordan opnår man en udledningstilladelse?

DANVA sidder med i begge arbejdsgrupper med fokus på, at den nye særskilte vejledning udarbejdes hurtigst muligt og skaber klare rammer for selskaberne. Blandt andet skal den skabe klarhed over, hvilken dokumentation der er nødvendig for at opnå en udledningstilladelse.

Temadag om vejledninger

DANVA og KL holder fælles temadag den 30. april, hvor miljøstyrelsen vil give en status på arbejdet med de nye vejledninger.