44 2
Nerea Uri Carreño mellem de to tanke på Ejby Mølle Renseanlæg, hvor hun udførte sine pilotskala MABR-forsøg, som fjerner kvælstof fra spildevand med 75 pct. mindre energiforbrug og dannede afsæt til hendes PhD.

Hun har sprogøre og behersker fire sprog. "Men dansk er altså virkelig svært”. Hun bliver lidt betænkelig, når nogen imponeret fremhæver, at hun er ung eller kvinde “for dét har jeg jo ikke kæmpet for”. Sidst men ikke mindst kender formanden for Young Water Professionals DK, Nerea Uri Carreño, muligvis svaret på, hvad der kan få flere unge ind i vandsektoren.

“Vi kan ikke matche andre sektorer og store virksomheder på lønnen. Men vi har noget, der for mange unge er mere værd; mulighed for at gøre en mærkbar forskel, og bruge sin kreativitet, viden og energi på at forandre verden til det bedre.

Meningsfuldhed betyder rigtig meget for unge i dag. Også for mig selv,” siger hun.

Masser af muligheder i spildevand

Vandcenter Syds prisvindende udviklingsspecialist Nerea Uri Carreño fik øjnene op for mulighederne i vandsektoren i begyndelsen af 2010erne, da hun var udvekslingsstuderende på VIA University College i Horsens. “Dér kom jeg for første gang på kursus indenfor spildevandsrensning, og jeg tænkte med det samme, at dét her, det kan noget. Dét vil jeg beskæftige mig med resten af mit liv,” fortæller hun. “Spildevand er komplekst og meget mere spændende end f.eks. byggeteknik.

Det er ikke bare en masse løsninger, der skal virke og holde. Det er også biologi, storytelling, økonomiske dilemmaer, kultur, politik og uudforsket land. Man keder sig aldrig. Og det er vigtigt for mig. For jeg er nok typen, der let kommer til at kede sig,” indrømmer PhD-ingeniøren, der oprindelig drømte om at blive diplomat eller journalist.

Danmark er et forbillede

“Jeg elsker at skrive, udforske og gå i dybden. Men min studentereksamen var god nok til at komme ind på den i Spanien meget prestigefulde civil-ingeniøruddannelse, der både giver anerkendelse, status og jobsikkerhed. Så det valgte jeg. Men indtil jeg kom på udveksling i Danmark, havde jeg faktisk svært ved at se mig selv i ingeniørfaget.” I sit nuværende job får Nerea Uri Carreño motioneret alt det, hun brænder for. Hun står for en pæn del af Vandcenter Syds kommunikation i forhold til udviklingsprojekter, og hun bruger sin faglighed og ekspertise til at præsentere udviklingsprojekter og nye installationer for gæster fra hele verden, samtidigt med at hun sætter nye projekter på skinner.

“For mig er det enormt tilfredsstillende at arbejde sammen med kolleger fra andre lande, for dér bliver det tydeligt, hvor meget der kan lade sig gøre her i Danmark. Vi er langt fremme og gode til at udvikle nye initiativer. Ikke perfekte selvfølgelig, men et forbillede for mange andre lande,” siger hun.

NEREA URI CARREÑO

  • Civilingeniør i Miljøteknologi fra SDU og PhD fra DTU.
  • Arbejder til daglig som udviklingsspecialist indenfor spildevandsrensning hos VandCenter Syd.
  • Formand for Young Water Professionals DK.
  • 34 år.
  • Født i Valencia, Spanien.
  • Har boet i Danmark siden 2012.
  • Modtog BIOFOS’s ressourcepris i 2022.

Svært jobmarked for udlændinge

Ude på Ejby Mølle Renseanlæg står to af hendes solide støtter. Den tykmavede ”Demon®”er den deamonifikationstank, som hun i sin tid brugte til at udvikle lattergas-reducerende styring af emissioner, da hun tog sin Master fra SDU. Og lige bagved står de to mindre tanke, hun brugte til sin PhD, hvor hun ved hjælp af den biofilm-baserede MABR-teknologi eller Membrane Aerated Biofilm Reactor har formået at reducere energiforbruget ved spildevandsrensning med 75 procent samtidigt med at effektiviteten er øget flere gange, og lattergasemissionerne holdes lave.

Nerea Uri Careño er en slider og en fighter. Hun arbejder hårdt, fungerer godt under pres, og nægter at give op. Ellers havde hun næppe klaret sig så godt karrieremæssigt, for det danske arbejdsmarked er en hård nød at knække for udlændinge, bemærker hun. “Jeg har mange dygtige unge kolleger med udenlandsk baggrund, som aldrig rigtig har fået en chance på det danske arbejdsmarked.

Selv om de har en dansk ingeniøruddannelse, kan de ikke få job,” siger hun. ”Sproget er naturligvis en del af udfordringen. Dansk er altså virkelig svært,” erklærer hun og tilføjer, at det heller ikke har været helt let at få venner og netværk i Danmark.

Formanden takker snart af

“Men jeg er kæmpefan af jeres danske mentalitet, flade hierarkier, indbyrdes tillid og tryghed,” siger Nerea Uri Careño, der i den første lidt svære tid for 10-11 år siden med kyshånd tog imod tilbuddet om at sidde med i den styringsgruppe, som skulle blive begyndelsen for Young Water Professionals DK. “Der mødte jeg en masse dygtige og inspirerende kolleger og fik mulighed for at udfolde mig indenfor kreativitet, strategi og kommunikation. Young Water Professionals hjalp mig med at skabe et stærkt netværk med unge i vandbranchen,” fortæller hun.

For to år siden følte Nerea Uri Carreño sig rustet og erfaren nok til at stille op til formandsposten i ungdomsnetværkets danske afdeling. Hun blev valgt, men genopstiller ikke til sommer. Tiden er inde til at give stafetten videre til yngre kræfter, forklarer den 34-årige formand. Måske vil hun ligefrem tage lidt mere fri i fremtiden. Måske…. “Min søster Sandra, der læser til psykolog, er flyttet ind hos mig. Det er hyggeligt, og jeg kunne da godt tænke mig at nyde lidt mere fritid sammen med hende,” som hun siger.

Herinde i den store, sorte “Demon ®” på Ejby Mølle Renseanlæg udviklede Nerea Uri Carreño for år tilbage et styringssystem til reducering af lattergas emisioner, som hendes speciale tog afsæt i.