Eiffeltårnet Og Seinen

Vandsektoren har bidraget med data til ”Parismodellen”, der nu skal masseres endelig på plads.

Vandselskaberne tager ansvar for opfyldelse af regeringens klima-målsætning. Men ét er at sætte sig et mål om reduktion af CO2, noget ganske andet er at opstille de definitioner, der er afgørende for, at vi kan måle på indsatsen og dermed vise, hvordan og hvornår ambitionen opnås.

Indmeldinger fra landets drikke- og spildevandselskaber viser, at de danske vandselskaber samlet bliver klimapositive inden for en kort årrække. Energieffektivitet, effektiv rensning af spildevandet og skov-rejsning for at beskytte grundvandet fører til, at vandsektoren vil optage flere klimagasser, end den udleder.

Dermed kan vandsektoren opfylde regeringens ambition fra ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” om, at vandsektoren skal være energi- og klimaneutral i 2030.

Vandselskaberne støtter arbejdet med at bidrage til det danske klimaregnskab og er i fuld gang med at gøre vandsektoren klima- og energineutral. Det er en stor glæde, at så mange af DANVAs medlemmer har medvirket til dataopsamling, og der kommer nu efterfølgende en vigtig proces, hvor vi skal i dialog om at få justeret modellen, så den i størst mulig udstrækning afspejler vandselskabernes kerneopgaver.

For at nå ambitionen om en klima- og energineutral vandsektor er det vigtigt, vi både anvender de rigtige løsninger, og at data samt modeller for udregning har en høj kvalitet, så vi kan følge med i, om vi hele tiden er på rette vej.

På verdensplan er vandsektoren en stor klimasynder, da den anvender fire procent af elektriciteten og udleder godt 80 af spildevandet urenset, hvilket fører til dannelse af lattergas i naturen. I Danmark udleder vandsektoren ca. 1 procent af spildevandet urenset gennem overløb, og vandsektoren anvendte i 2020 under 1,5 procent af energien.

Indmeldingerne fra vandselskaberne viser, at også på energisiden er DANVAs medlemmer langt. Men der skal nye initiativer til, før målet i klimaplanen om, at hele vandsektoren skal være energineutral, kan nås.

DANVAs medlemmer har nu indberettet data til Parismodellen. Næste skridt vil være at gøre den til et anvendeligt værktøj, som vand-selskaberne kan bruge i deres daglige arbejde og ambition om at gøre den danske vandsektor klima- og energineutral.