Corona Virus

Regeringen har indført forsøg med overvågning af spildevand for covid-19 på Bornholm. DANVA har sammen med medlemmer og universiteter arbejdet for, at metoden udbredes til hele landet.

Det kan være med til at understøtte en kontrolleret genåbning af samfundet. EU-Kommissionen anbefaler nu medlemslandene at overvåge spildevandet for covid-19.

Vi har gennem hele corona-perioden arbejdet for at skabe interesse hos myndighederne omkring overvågning af spildevand for covid-19 som et supplement til humane tests. Men det er først i forbindelse med genåbningen af samfundet, at potentialet ved analyser af spildevand har fået politisk forståelse. Regeringen har sammen med et flertal i Folketinget igangsat forsøg på Bornholm med  spildevandsovervågning af covid-19. Det er erfaringer fra bl.a. Hjørring, Hillerød og Hovedstaden med analyser af spildevand for covid-19, der er grundlaget for forsøget på solskinsøen, som udføres af Bornholms Forsyning.

Det næste skridt er at udbrede metoden til renseanlæg i hele landet. Både for at bruge resultaterne i forbindelse med smitteopsporing, men også for at afprøve dens egnethed, mens der er smitte i samfundet og intens smitteopsporing med humane test. Herved kan resultaterne sammenstilles, og vi kan blive klogere på, om overvågning af spildevand er en metode, der på sigt kan bruges til at forudsige smitsomme sygdomme, inden der udbryder epidemier.

EU-Kommissionen sender nu en kraftig anbefaling til medlemslandene om inden 1. oktober 2021 at have overvågning af spildevand for covid-19 og dens mutationer. Anbefalingen omhandler alle større byer over 150.000 indbyggere og og en prøvetagningsfrekvens på to prøver om ugen. Det er under færre prøver, end man tager i forsøget på Bornholm og som forventes ved en eventuel udrulning.

Allerede nu er der også gode erfaringer med målinger i kloakken fra enkeltbygninger, hvor det er muligt at identificere og måle RNA fra Covid19-virus og på den måde lave smitteopsporing på bygningsniveau. Den smitteopsporingsmetode har f.eks. Ishøj Kommune benyttet i en periode, hvor man var udfordret af et højt smittetryk, og identificerede særligt tre bebyggelser med RNA fra covid-19 virus. På den baggrund henvendte kommunens medarbejdere sig til beboerne i kvarteret og opfordrede dem til at lade sig teste.

Målinger i spildevand kan sammen med humane tests altså bruges som beslutningsredskab og f.eks. informere om effekten af lokal opblussen af covid-19 og på længere sigt til overvågning af andre smitsomme sygdomme. Kloakvand afspejler sygdomsbilledet i befolkningen, og corona kan måles i spildevand flere dage inden, symptomer bryder ud hos smittede. Og man kan, som vi har set i Ishøj Kommune, lokalisere smitte inden for et lokalområde f.eks. hos elever på skoler, ældre på plejehjem eller ansatte på virksomheder. Det betyder, at man ved hjælp af lokal overvågning kan sikre en forsvarlig genåbning.

Erfaringerne fra DANVAs medlemmer viser, at man hurtigt kan supplere de nationale humane tests med screening af spildevand, og der arbejdes forskningsmæssigt med at udvikle metoder til også at kunne måle for de forskellige mutationer.

DANVA har oprettet en task force med henblik på at erfaringsudveksle og optimere prøvetagning og analysearbejde og på den måde assistere en eventuel udrulning af et bredere overvågningsprogram af covid-19 i spildevand.