DANVA er sekretariat for IWA's danske nationalkomité. Formanden for nationalkomiteen er sekretariatschef Helle Katrine Andersen, der har været medlem af IWA's bestyrelse (Board of Directors) og Strategic Council.

Nationalkomiteen er Governing Member for Danmark og dermed bindeled mellem den globale vandforening og den danske vandsektor.

Nationalkomitéen har til formål at fremme forskning og udvikling på vandområdet og varetage de danske interesser indenfor vand- og spildevandssektoren. Desuden har komiteen til opgave at udpege danske repræsentanter til IWA’s styrende organer og faglige udvalg, at stimulere til dansk medvirken ved IWA's konferencer, symposier og workshops, at fremme danske bidrag til IWA’s publikationer og at udbrede kendskabet i Danmark til den internationale udvikling indenfor emner af betydning for vandområdet.

Medlemmer

Medlemmerne betaler et årligt kontingent, der primært anvendes til at betale for en plads som Governing Member i IWA og til at drive et rejselegat. I øjeblikket er der også allokeret midler til at markedsføre IWA kongressen i København 11.-15. september 2022. Vandselskaber og virksomheder betaler et årligt kontingent på 3000 kr. og universiteter og organisationer betaler årligt 1000 kr. Se oversigt over nationalkomiteens medlemmer her.

Vedtægter

Læs nationalkomiteens vedtægter her.

Forretningsudvalg

Se medlemmer i forretningsudvalget her.

Generalforsamling

Nationalkomiteens medlemmer mødes årligt til generalforsamling.

Rejselegat

Nationalkomiteen driver et rejselegat for unge i vandbranchen. Læs mere her.

Verdenskongres og udstilling

DANVA og den danske nationalkomite er vært for IWA's verdenskongres i 2022 i København. Læs mere på www.wordwatercongress.org.

Sekretariatet for IWA2022 er Helle Katrine Andersen (hka@danva.dk), Anders Bækgaard (ab@danva.dk), Miriam Feilberg (mfe@danva.dk) og Emilie Friis Velbæk (ev@danva.dk).

Både offentlige og private virksomheder, myndigheder og organisationer har bakket op om IWA2022 med tilsagn om sponsorater. Læs mere her.

De nordiske lande og Baltikum bakker også op om IWA2022 i København. 

På World Water Congress & Exhibition i Tokyo i september 2018 modtog Anders Bækgaard stafetten til IWA kongressen i København. Læs mere her. 

Engagement i IWA og nationalkomiteen

DANVA opfordrer frem mod 2022 flere til at blive medlem af International Water Association og den danske nationalkomite. Læs mere her.