Vejledningen viser, hvordan spildevandsplanlægningen i det åbne land kan udformes.

Download vejledning

Hent vejledningen her.