Formålet med denne rapport er at sikre et ensartet grundlag for anvendelse af observationer fra en TV-inspektion af afløbsledninger til beregning af skadesprocenter og deraf afledte værdier for Fysisk Indeks og Renoveringsindeks.

Bestil vejledning her.