Denne vejledning indeholder forslag til acceptkriterier for vurdering af nye og fornyede kloakledninger ved hjælp af en TV-inspektion. Formålet med denne vejledning er at give bygherren et værktøj til at foretage denne kvalitetsvurdering på baggrund af en TV-inspektion, udført som angivet i Fotomanualen, DANVA-vejledning nr. 57, januar 2015 og frem. Vejledningen vil fremover blive revideret løbende. Vejledningen passer til DANVA vejledning nr. 57 2015 og 2017. Ændringen fra 2015 til 2017 vedrører kun udvekslingsformatet til DANDAS 3.0, observationskategorier med tilhørende acceptkriterier er de samme i begge udgaver.

Bestil vejledning her.