På dette kursus lærer du de grundlæggende regler og nyeste praksis om opkrævning af betaling for forsyningens ydelser. Vi gennemgår både teori og praktiske eksempler og cases.

Målgruppe

Medarbejdere i administrationen, og ledere med ansvar for tilrettelæggelse af forsyningens løbende opkrævning og inddrivelse af restancer.

Mål

Målet med kurset er at give et indblik i de grundlæggende regler og nyeste praksis om opkrævning af betaling for forsyningens ydelser. 

Kursets indhold

Vi gennemgår, hvordan en effektiv inddrivelse af forsyningens tilgodehavende kan ske - både over for aktuelle kunder og i forhold til dødsboer samt kunder, der står overfor en tvangsaktion, rekonstruktion eller konkurs. Derudover gives der forslag til svar og løsningsmuligheder på de typiske problemstillinger, som de fleste forsyninger oplever i forbindelse med opkrævning og inddrivelse. Vi lægger endvidere op til, at kursusdeltagerne kan bidrage med eksempler fra deres egen forsyning, så vi på kurset kan drøfte hinandens erfaringer.


På kurset vil du bl.a. lære om:

 • Betalingsvedtægt, regulativ og takstblad
 • Typer af bidrag og deres betaling, herunder hvem der betaler, tidspunkt for opkrævning og betalingsmåde
 • Restancehåndtering: 
  - Regler for depositum
  - Afbrydelse og genoptagelse af forsyning: betingelser og procedur
  - Betalingsordninger og frivilligt forlig
  - Forældelse
  - Håndtering af personfølsomme oplysninger
 • Inkassosagens forløb: 
  - Brug af SKAT og/eller brug af advokatkontorer eller lign. Hvornår kan hvem bruges? 
  - Nyt svar fra Skatteministeren ang. brugen af advokatkontorer eller inkassobureauer i forbindelse med opkrævning af restancer gennemgås.
  - Proces: rykkerbrev, inkassobrev, renter, gebyrer, øvrige omkostninger mv.
  - Den forenklede inkassoproces: Betalingspåkrav
 • Afdragsordninger ved påbud om tilslutning eller nødvendig rensning
 • Håndtering af manglende aflæsning, uoverensstemmende indbetaling eller forkert opkrævning
 • Nyt fra skattemyndighederne om lovgivningsprocessen ang. etablering af muligheden for, at vandselskaber selv kan inddrive deres fordringer 
 • Tvangsauktion, dødsboer, rekonstruktion og konkurs
  Praktiske råd, cases og erfaringsudveksling

Program

Der kan komme mindre ændringer i programmet ift. ændring i lovgivning m.m.

DAG 1

09.30-10.00      Ankomst og morgenmad i Vandhuset

10.00-10.15      Velkommen

10.15-11.15      Det juridiske grundlag for vandselskabets krav

11.15-11.25      Pause

11.25-12.00      Håndtering af dårlige betalere og persondata

12.00-13.00      Frokost

13.00-13.30      Håndtering af dårlige betalere og persondata (fortsat)

13.30-14.30      Det typiske restanceforløb

14.30-14.50      Pause

14.50-15:40      Cases: Bl.a. om persondata

15.40-16.00      Pause

16.00-17.00      Forældelse og passivitet  mv.

17.00-18.00      Kørsel til Hotel Skanderborg Park, check in og egen tid

18.00                Middag på Hotel Skanderborg Park (Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg)

DAG 2

Fra kl. 07.00:    Morgenmad på Hotel Skanderborg Park

08.30-08.45:    Opsamling og refleksion

08.45-10.00:    Konkurs

10.00-10.15:    Pause

10.15-11.15:    Konkurs (fortsat)

11.15-11.45:    Insolvente dødsboer

11.45-12.00:    Rekonstruktion

12.00-13.00:    Frokost

13.00-13.15:    Tvangsauktion

13.15-14.15:    Udveksling af erfaringer og praktiske eksempler

14.15-14.30:    Pause

14.30- 1500:   Afslutning

15.00-15.30     Evaluering og tak for i dag

Der kan forekomme opdatering af programmet, når kurset nærmer sig, af hensyn til aktualitet.

Undervisere

Advokat Line Markert, Horten

Kursusleder

Marie Larsen, DANVA

Pris

Prisen omfatter undervisningsmateriale, forplejning og overnatning.