2020-2024-strategi-DANVA_forside.jpg

DANVAs nye strategi 2020-2024 er blevet til gennem en omfattende medlemsinvolvering og seminarer med DANVA bestyrelse og rådgivende udvalg samt drøftelser med embedsmænd i ministerier, KL, Dansk Industri, Landbrug og Fødevarer, Danske Vandværker og Dansk Miljøteknologi.